Programi za šole

Programi za šole

V Triglavskem narodnem parku si želimo, da bi otroci v času šolanja vsaj enkrat obiskali narodni park.

S tem namenom smo pripravili različne programe, ki se navezujejo na učne načrte, otrokom pa omogočajo pristno doživljanje narave. Poleg same narave učenci spoznavajo tudi kulturno dediščino in sonaravno življenje ljudi v krajih pod Triglavom.

Izobraževalne delavnice so primerne za vrtce in osnovne ter srednje šole. Vsebino in trajanje prilagodimo starostni stopnji, učnim načrtom in času, ki ga ima skupina na voljo.

 

Vabimo vas, da raziščete našo ponudbo, spodaj pa izpostavljamo največkrat izvajane delavnice:

1. Življenje v Bohinjskem jezeru

  • ogled razstave »Jezero« v Centru TNP Bohinj, spoznavanje življenja v Bohinjskem jezeru na terenu in v naravoslovni učilnici

2. Pocarjeva domačija

  • voden ogled domačije, grbinastega travnika v bližini, delavnica izdelave preproste igrače in starih otroških kmečkih opravil

3. Šotno barje Goreljek

  • ogled krožne učne poti okoli šotnega barja s spoznavanjem značilnosti ekosistema barja 

4. Zlatorogovo kraljestvo in sledi živali 

  • legenda o Zlatorogu, sestavljanje velike sestavljanke s predstavitvijo življenjskih okolij ter spoznavanjem živali in rastlin, ki v njih živijo

5. Soška pot 

  • voden pohod po najstarejši parkovni tematski poti ob reki Soči od izvira mimo 17 učnih točk do Informacijskega središča Triglavskega narodnega parka Dom Trenta s spoznavanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine 

6. Pot Triglavske Bistrice skupaj s Slovenskim planinskim muzejem

  • doživeto spoznavanje doline Vrat in njenih posebnosti ter gorništva s pohodom po Poti Triglavske Bistrice in obiskom Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani

7. Naj park obišče vas

  • na povabilo šole na dogovorjeni lokaciji pripravimo aktivnosti glede na starost, zahtevnost, razpoložljivost časa in vsebino učnega načrta, ki ga želite izpostaviti.
Delavnice potekajo tako v naših info središčih (na Bledu, v Bohinju in v Trenti) z uvodno predstavitvijo parka, ogledom filma in spoznavanjem izjemnega bogastva biotske raznovrstnosti na območju parka, kot tudi na terenu, obiščemo pa vas lahko tudi na vaši šoli.
Pri organizaciji programov za šole sodelujemo tudi z nekaterimi partnerji z območja, tako vam poleg naše delavnice lahko pomagamo pri organizaciji celodnevnega naravoslovnega, družboslovnega ali športnega dne.