Živalski svet

Živalski svet

Triglavskega narodnega parka

V Triglavskem narodnem parku v različnih življenjskih okoljih živi okoli 7000 vrst živali. Verjetno večina najprej pomisli na spretne gorske plezalce, mogočnega orla, nižje v gozdovih na srnjad ter seveda vsaj v bohinjskih in primorskih krajih tudi na medveda. Na delavnicah, ki so opisane v tem delu, bodo učenci spoznali najbolj značilne predstavnike živalskega kraljestva.
 • učilnica, center TNP ali teren
 • celo leto
 • 2 - 4   šolske ure
 • 1. do 7. razred
 • 2.5 € na učenca

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Cijli:

 • učenci prepoznavajo različna življenjska okolja v TNP in bitja, ki v njih živijo
 • učenci spoznavajo raznovrstnost živega in medsebojno odvisnost
 • učenci spoznavajonajznačilnejše vrste živali v TNP
 • učenci spoznavajo pomen ohranjanja biotske pestrosti

Vsebine se navezujejo na naravoslovje in tehniko, družbo, naravoslovje, geografijo, biologijo.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

 

Veliko število živalskih vrst živi skrito življenje; zaradi svoje velikosti oz. majhnosti ali pa življenjskega okolja v vodah, na gozdnih tleh ali skrito nekje na drevesih in v drugem rastlinstvu. Posebni so organizmi, ki živijo v kraških jamah in tudi take imamo znotraj našega narodnega parka. Tako tudi pri delavnicah o vodi, gozdu in travniku učenci spoznavajo te bolj skrite vrste.

Delavnice:

Sledi živali

 • po dogovoru (v učilnici ali na terenu)
 • celo leto (najprimerneje od oktobra do aprila)
 • 2 - 4 šolske ure
 • 2. do 7. razred

 

Živalstvo Triglavskega narodnega parka je zelo bogato, saj najdemo v vodah in na kopnem množico živalskih vrst od mikroskopsko majhnih bitij do razmeroma velikih sesalcev. Vsaka žival pušča za sabo značilno sled in vonj. Človek ima preslabo razvito čutilo za voh in zato nam ljudem ostanejo za živalmi le sledi v mehki podlagi. Presenečeni boste, koliko nam lahko povedo živalski "napisi" v blatnih gozdnih tleh, na snegu ali ob mlakah. Spoznavanje sledov (stopinj) in drugih znakov prisotnosti divjih živali je znanje, ki nam odgovori na vprašanja katera žival, koliko, kakšne starosti, kakšne velikosti ...

Kateri znaki nam lahko pričajo o prisotnosti živali v našem okolju? Če se naučimo brati živalsko govorico, lahko izvemo marsikaj zanimivega o dogajanju v gozdu in uganemo, kdo se je sprehajal na poti pred nami.

Cilji

 • učenci spoznajo različne živalske vrste
 • učenci spoznajo različne odtise oziroma stopinje živali
 • učenci spoznajo prehranjevalne navade živali
 • učenci se seznanijo z načinom gibanja različnih živalskih vrst
 • učenci spoznajo poznajo, da poleg odtisov živali v naravi puščajo tudi druge sledi
 • učenci spoznajo pomen biodiverzitete

Vsebine se navezujejo na spoznavanje okoljanaravoslovje in tehnika ter naravoslovje.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivnosti

 • Pri izvajanju delavnice si na ponjavi ogledamo narisane sedi najrazličnejših živali. S pomočjo preprostega slikovnega ključa ugotavljamo katerim živalim pripradajo.
 • Predstavljene so tudi druge sledi, ki jih živali pustijo v naravi: iztrebki, ostanki hranjenja, rogovi ...
 • V kolikor pogoji omogočajo, se sprehodimo zunaj in preverimo, kakšno sled so za seboj pustile živali.

Učni listi

Povezave

 • Stopinje in sledovi
 • Živali - splošno
 • Živali v TNP - kviz
 • Živalstvo

Zlatorogovo kraljestvo

 • učilnica ali center TNP
 • celo leto
 • 1 - 3  šolske ure
 • 1. do 4. razred

 

Narava in človek sta v Triglavskem narodnem parku neločljivo povezana še iz časov, o katerem ne vemo veliko, le to, da so takrat po svetu hodili velikani, Ajdovske deklice in druga magična bitja, prostora Triglavskega narodnega parka pa ni ščitil zakon, ampak čarobni beli kozel z zlatimi rogovi - Zlatorog. Kraljestvo Zlatoroga je čudežno in skrivnostno ter hkrati dostopno in nedostopno. To je dežela premnogih strmih gorskih sten in prepadov. Dežela ledeno mrzlih potočkov, slapov, brzic in čudovitih jezer. V njej oživijo ljudske pripovedke. Na izjemnem koščku sveta rastejo barvite cvetlice, v skalovju svoja bivališča iščejo redke živali. Vse to je Triglavski narodni park.  

 

Gore so življenjski prostor različnih živali in rastlin. So zakladnica prvinske in neokrnjene narave. Na delavnici Spoznaj Zlatorogovo kraljestvo otroci spoznajo delček tega kraljestva in njegovega čuvaja Zlatoroga, gamsa z zlatimi rogovi. Pestrosti življenja od dolin do vrhov spoznajo skozi igro. Sami sestavijo ogromno sestavljanko in se spotoma naučijo imen živali in rastlin ter njihovih značilnosti.

Cilji

 • učenci spoznajo najrazličnejše živalske in rastlinske vrste
 • učenci spoznavajo različna življenjska okolja in vrste, ki v njih živijo
 • učenci spoznavajo raznovrstnost živega in medsebojno odvisnost
 • učenci znajo povezati videz živali z njenim načinom življenja
 • učenci ločujejo med osnovnimi skupinami živali - nevretenčarji, vretenčarji
 • učenci spoznajo pojem nesnovne kulturne dediščine (miti in legende)

Vsebine se navezujejo na spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivnosti

 • Učenci prisluhnejo čudoviti legendi o Zlatorogu, katere sporočilo je, da so zakladi še vedno skriti v naravi gorskega sveta, le opaziti jih moramo.
 • Učenci ob sestavljanju sestavljanke ugotovijo, koliko različnih živali živi v Triglavskem narodnem parku in spoznajo tudi rastline, ki tam rastejo. Deli sestavljanke prikazujejo naravna okolja in vrste, ki jih najdemo na območju narodnega parka - od nižin in voda do najvišjih vrhov. 
 • Pri predstavitvi si pomagamo s prikazovanjem kožuhov, rogov, iztrebkov ... prisluhnemo tudi oglašanju posameznih vrst.

Povezave

 • Zlatorogovo kraljestvo
 • Alpski kozorog
 • Gams
 • Uganke o živalih
 • Živalstvo
 • Rastlinstvo