Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe med seboj povezuje več kot 7.000 učencev iz 38 osnovnih šol iz Biosfernega območja Julijske Alpe.

Izobraževanje o naravi in o človeku oz. kulturni dediščini je velik del poslanstva narodnih parkov po svetu. Javni zavod TNP že ves čas svojega delovanja v sodelovanju s šolami za učence pripravlja vrsto aktivnosti. V preteklosti je naš fotografski poet slovenskih gora Jaka Čop otrokom s fotografijo pokazal Zlatorogovo kraljestvo. Danes s pomočjo interaktivnih, izkustvenih in praktičnih orodij učencem pomagamo pridobivati znanje o našem edinem narodnem parku.

Več kot 7.000 učencev, ki obiskuje šole na vznožju Julijskih Alp se zaveda, da je to posebna danost in so na to ponosni, saj nima vsakdo možnosti živeti na takem območju. Z ustanovitvijo Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe smo 38 osnovnih in podružničnih šol še bolj tesno povezali in v teh letih spletli posebne prijateljske vezi z ciljem, da ozavestimo pomen območja in si pomagamo pri izzivih, da bomo vsi mi in prihodnje generacije doživljali območje Julijskih Alp v vsej svoji lepoti.

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu - in na tako pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe.
Šolsko leto 2018/2019 je bilo krstno leto za 38 šol, ki so postale del Skupnosti Biosfernega območja Julijske Alpe. Po slavnostnih dogodkih, ki so se zgodili na vsaki izmed članic, smo pripravljali in izvajali različne brezplačne delavnice za učence. Rdeča nit, ki povezuje naše skupno sodelovanje, se je vedno prepletala z ohranjanjem biodiverzitete, trajnostnim razvojem in skrbjo za naše izjemno območje Julijskih Alp.

Dogajanje znotraj Skupnosti

Triglavski narodni park z neokrnjeno naravo in s svojo kulturno krajino, posledico delovanja človeka v dolinah in na planinah, predstavlja edinstven, prvinski in za vsakega ljubitelja narave vznemirljiv del naše domovine. Biosferno območje Julijske Alpe poleg goratih predelov, prekinjenih z ozkimi in strmimi dolinami, obsega tudi bližnja območja z večjimi naselji, ker se nahaja tudi 38 osnovnih šol. V naravi je vse povezano, vse od rastlin, živali, gliv do nas ljudi. Povezani smo tudi učenci, učitelji, ravnatelji in drugi sodelavci v šolah in javnem zavodu Triglavski narodni park v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe.

Marsikaj smo že počeli skupaj

Naravoslovni dnevi, delavnice, tabori, strokovne ekskurzije, tradicionalni Belarjevi dnevi pa Triglavska zakladnica, otroški časopis in številna učna orodja od visoke grede do interaktivne table in zemljevida. Vse z namenom spoznavanja in ohranjanja našega raja pod Triglavom.

Bistvo Skupnosti šol ni samo to, da smo povezani, ampak da gremo skupaj naprej, novim ciljem in zmagam naproti.