Mladi nadzornik

Mladi nadzornik

Triglavski narodni park je že od leta 2002 vključen v program Mladi nadzornik (Junior Ranger).

Gre za program pod okriljem Federacije Europarc in je namenjen mladim, ki živijo v narodnem parku oziroma v njegovi neposredni okolici (Biosferno območje Julijske Alpe).

Program mladim ne omogoča le doživljanja in spoznavanja narodnega parka, ampak jih tudi aktivno vključi v delo za ohranjanje narave in kulturne dediščine.

Sestavljen je iz treh ključnih tem: raziskovati, učiti se in skrbeti. Mladim  ponuja priložnost, da odkrivajo svoje zavarovano območje, njegovo funkcijo, pokrajino in biotsko raznovrstnost, pridobijo znanje in veščine, povezane z delom naravovarstvenih nadzornikov in ohranjanjem narave.

Cilji programa so:

  • Ustvariti mrežo mladih, ki aktivno sodelujejo pri varovanju narave in nastopajo kot zagovorniki svojega zavarovanega območja.
  • Izboljšati ozaveščenost glede naravnih, kulturnih, družbenih in ekonomskih vrednot zavarovanih območij.
  • Krepiti prijateljstvo in skupinsko moralo med mladimi z njihovim vključevanjem v doseganje skupnih naravovarstvenih ciljev.
  • Povezati mlade in lokalno skupnost.

Mladi se v program vključijo v osnovni šoli in so v njem aktivni najmanj tri leta. V tem času  spoznajo celotno območje narodnega parka.

Program je namenjen tistim učenkam in učencem Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki še posebej radi zahajajo v naravo in v gorski svet ter ponuja jim druženje in izobraževanje v prostem času, izven šolskega pouka.

Poteka skozi celo leto, vrhunec pa je dvodnevni obisk visokogorja v poletnem času.

Program torej sestavlja 3 – 5 enodnevnih letnih srečanj (izleti, čistilne akcije, sodelovanje na akcijah Triglavskega narodnega parka, Belarjevi dnevi, mednarodna srečanja…) in zaključni tabor.

Novi člani se nam pridružijo v mesecu decembru na mednarodni dan gora (11. 12.).