Gore in doline

Gore in doline

 • info center TNP, teren
 • vse leto, maj - september, odvisno od delavnice
 • 2  - 6 šolskih ur
 • 6. do 9. razred
 • 2.5 € na učenca

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Cijli:

 • Učenci spoznajo notranje in zunanje sile, ki so oblikovale Alpe na območju Triglavskega narodnega parka.
 • Učenci spoznajo značilnosti gorskega sveta TNP.
 • Spoznajo prilagoditve organizmov na gorske razmere.
 • Spoznajo zavarovane in ogrožene vrste.

Več ciljev je opisanih pri posameznih delavnicah.

Navezuje se na predmet naravoslovje, geografija, biologija, športna vzgoja.

 

Mogočne notranje in zunanje sile našega planeta ves čas oblikujejo površje območja Triglavskega narodnega parka. Zadnji pomembni oblikovalci so bili ledeniki, ves čas pa apnenčaste gore skupaj s podzemljem oblikuje voda.

Gore so seveda tisto življenjsko okolje, na katerega v Triglavskem narodnem parku najprej pomislimo. Res, gore niso le mogočne stene, skalovje, raznolike kraške oblike, v gorah najdemo tudi zanimiva živa bitja, prilagojena na življenje v ne preveč prijaznih razmerah.

V gore so že pred mnogimi stoletji začeli zahajati ljudje, tam so iskali rudo in primerno pašo za domače živali. Življenje v gorah lahko učenci spoznajo tudi na delavnicah TNP. 

Delavnice:

Ledeniška bohinjska dolina in jezero

 • Stara Fužina, Center TNP Bohinj in teren
 • vse leto 
 • 3  - 4 šolske ure
 • 6. do 9. razred

 

Cilji

 • Učenci spoznajo notranje in zunanje sile, ki so oblikovale Alpe na območju Triglavskega narodnega parka ter posledice njihovega delovanja poskusijo prepoznati na terenu.
 • Spoznajo nastanek doline, delovanje ledenikov, kamnine in geomorfološke značilnosti.

Navezuje se na predmet geografija in naravoslovje.

Potek aktivnosti

 • V Centru TNP Bohinj je stalna razstava o naravi v TNP, nastanku Alp in Bohinjske doline, predstavitev glavnih dejavnikov, ki oblikujejo površje (tektonika, voda, ledeniki).
 • Spoznajo kamnine območja in naredijo test s kislino za dokazovanje apnenca.
 • Na terenu si učenci ogledajo sledi delovanja ledenika (oblika doline, jezero, balvani), vode (korita Mostnice), sledi spreminjanja gladine jezera skozi tisočletja.
 • Spoznajo življenje ljudi nekoč in danes, stavbno kulturno dediščino, ostanke železarske dejavnosti v Stari Fužini.

Učni listi

Povezave

 • Bodi del gora - video
 • Eno z RAZNOLIKO naravo - risanka
 • Obisk gora pozimi - risanka
 • Potrebujem svoj mir!
 • Živali v gorah
 • Alpski kozliček
 • Alpski kozorog
 • Alpski svizec
 • Belka ali snežni jereb
 • Divji petelin
 • Gams
 • Navadni gad
 • Planinski močerad
 • Planinski orel
 • Skalni plezalček
 • Alpska madronščica
 • Alpska možina
 • Clusijev svišč
 • Dlakavi sleč
 • Planika
 • Triglavska roža
 • Triglavska neboglasnica
 • Triglavski dimek
 • Triglavski svišč
 • Zoisova zvončica
 • Sedmera jezera
 • Kraški oblike na visokogorskem krasu
 • Visokogorska jezera v Triglavskem narodnem parku
 • Visokogorski travniki v Triglavskem narodnem parku
 • Melišča v Triglavskem narodnem parku
 • Življenje v skalnih stenah Julijskih Alp
 • Najvišje gore v slovenskih Julijskih Alpah:
 • Triglav (2864 m)
 • Škrlatica (2740 m)
 • Jalovec (2645 m)
 • Razor (2601 m)
 • Prisojnik (2547 m)
 • Špik (2472 m)
 • Krn (2244 m)
 • Mangart (2679 m)
 • Kanjavec (2569 m)
 • Naravna dediščina
 • Zavarovana naravovarstvena območja Slovenije
 • Kaj je Natura 2000?

Spoznajmo gore

 • teren v TNP, Rudno polje - Viševnik
 • maj - september
 • šolski dan
 • 8. do 9. razred

 

Cilji

 • Učenci spoznajo značilnosti gorskega sveta TNP (podnebje, razmere za življenje – temperature, veter, voda, kamnine in prst). 
 • Ponovijo nastanek Alp in katere sile jih oblikujejo.
 • Spoznajo prilagoditve organizmov na gorske razmere.
 • Spoznajo zavarovane in ogrožene vrste.  

Vsebine se navezujejo na biologijo, geografijo, športno vzgojo.

Potek aktivnosti

 • Med vodeno turo z Rudnega polja proti Viševniku bodo postanki za razlage in učne dejavnosti.
 • Učencem najprej razložimo, da so v Triglavskem narodnem parku, jim na kratko povemo osnovne podatke in kako se v narodnem parku obnaša.
 • Na dveh mestih, na začetku poti v gozdu in na najvišji točki, se ustavimo in tam učenci opravijo svoje naloge

 

 • Učenci si zabeležijo:
 1. Temperaturo zraka,
 2. Katere vrste dreves so opazili na posameznih točkah.
 3. Katere rastline so opazili v podrasti gozda in katere na najvišji točki (gorske rastline). Na učnem listu označijo tiste, ki so jih opazili in jih poimenujejo.
 4. Opišejo prilagoditve rastlin na razmere v gorah - v pomoč so jim učni listi.

 

 • Vodja delavnice jih opozori na sledi živali. Zapišejo si, katere živali so videli, slišali, ali pa so opazili njihove sledi.
 • Na koncu skupaj pregledamo, kaj so ugotovili in se še enkrat pogovorimo o razmerah in življenju v gorah.

Povezave

 • Jezik narave
 • Velika korita Soče
 • Zelenci
 • Voda okoli nas
 • Povodni kos
 • Legenda o Soči
 • Soška postrv – osebna izkaznica
 • Soška postrv
 • Soča – smaragdna reka
 • Naravna dediščina
 • Voda okoli nas
 • Vodni krog
 • Voda
 • Od izvira do pipe
 • Brez vode ni življenja!
 • Modri planet
 • Tekoče vode v Triglavskem narodnem parku

Življenje ljudi v gorskem svetu

 • Rudno polje - Uskovnica - Srednja vas
 • maj - september
 • šolski dan
 • 9. razred

 

Cilji

 • Učenci spoznajo vplive reliefa, podnebja, rastlinstva in voda na pogoje za življenje ljudi v TNP.
 • Spoznajo prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v TNP.

Vsebine se navezujejo na biologijo, geografijo, športno vzgojo.

Potek aktivnosti

 • Učenci se pripeljejo do Rudnega polja. Pred pohodom razložimo, kaj je Triglavski narodni park in na kaj morajo paziti med hojo po narodnem parku.
 • Na Rudnem polju učenci ugotavljajo, s katerimi dejavnostmi se tu ukvarjajo ljudje in kakšen vpliv imajo te dejavnosti na naravo.
 • Sledi pohod do Uskovnice in ogled planine.
 • Razložimo nastanek in pomen grbinastih travnikov.
 • Učenci spoznajo značilno rastlinstvo na planinah.
 • Izvejo, kako so ljudje nekoč pasli živino po planinah in kje v TNP jo pasejo še danes.
 • Ugotavljanje vplivov človeka na Uskovnici in čemu sedaj služi planina.
 • Nadaljevanje pohoda do Srednje vasi.

Povezave

 

 • Planinsko pašništvo
 • Pastirji in rudarji – prvi naseljenci Julijskih Alp
 • Planine v Julijskih Alpah
 • Kje živijo pastirji?
 • Drežniška koza
 • Bovška ovca
 • Cika
 • Križanka: Šege, navade in druga kulturna dediščina v Julijskih Alpah
 • Življenje v alpskih dolinah
 • Križanka: Planine v Triglavskem narodnem parku
 • Pravila obiskovanja gora
 • Obisk gora pozimi - risanka
 • Pohodniška pot Juliana Trail
 • Eno z naravo
 • Varno v gore
 • Be part of the mountains / Bodi del gora - video
 • Zimski alpinizem
 • Aljažev stolp na vrhu Triglava
 • Naravna ali kulturna dediščina?

Življenje v gorskem svetu

 • info središči TNP Bled in Bohinj ali v  šoli
 • vse leto 
 • 2  šolski uri
 • 7. do 9. razred

 

Cilji

 • Učenci spoznajo značilnosti gorskega sveta TNP (podnebje, razmere za življenje – temperature, veter, voda, kamnine in prst). 
 • Ponovijo nastanek Alp in katere sile jih oblikujejo.
 • Spoznajo prilagoditve organizmov na gorske razmere.
 • Spoznajo zavarovane in ogrožene vrste.  

Vsebine se navezujejo na naravoslovje, biologijo, geografijo.

Potek aktivnosti

 • Predavanje in ogled stalne razstave v Centru TNP Bohinj ali Triglavska roža na Bledu.
 • Predstavitev nastanka Alp, značilnosti gora na območju TNP – kamnine, voda, temperatura, podnebje, rastlinski višinski pasovi.
 • Učencem na primerih razložimo prilagoditve posameznih organizmov: lesnate rastline, zelišča, lišaji, nevretenčarji in vretenčarji. 
 • Spoznajo redke in ogrožene vrste, endemite.
 • Učenci utrdijo znanje s pomočjo učnih listov.

Učni listi

Povezave

 • Bodi del gora - video
 • Eno z RAZNOLIKO naravo - risanka
 • Obisk gora pozimi - risanka
 • Potrebujem svoj mir!
 • Živali v gorah
 • Alpski kozliček
 • Alpski kozorog
 • Alpski svizec
 • Belka ali snežni jereb
 • Divji petelin
 • Gams
 • Navadni gad
 • Planinski močerad
 • Planinski orel
 • Skalni plezalček
 • Alpska madronščica
 • Alpska možina
 • Clusijev svišč
 • Dlakavi sleč
 • Planika
 • Triglavska roža
 • Triglavska neboglasnica
 • Triglavski dimek
 • Triglavski svišč
 • Zoisova zvončica
 • Sedmera jezera
 • Kraški oblike na visokogorskem krasu
 • Visokogorska jezera v Triglavskem narodnem parku
 • Visokogorski travniki v Triglavskem narodnem parku
 • Melišča v Triglavskem narodnem parku
 • Življenje v skalnih stenah Julijskih Alp
 • Naravna dediščina
 • Zavarovana naravovarstvena območja Slovenije
 • Kaj je Natura 2000?