Pocarjeva domačija

Pocarjeva domačija

Muzejsko urejena hiša je razglašena za kulturni spomenik državnega pomen in velja za eno najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku. S svojim videzom, bogato zbirko razstavljenih predmetov in zgodbo o Pocarjih obiskovalcu pričara sliko življenja v krajih pod Triglavom od daljnih stoletij do danes.
 • Zgornja Radovna
 • maj - september
 • 1 - 2  šolski uri
 • 1. do 9. razred

Cena ogleda: 1 € na učenca

KONTAKT:

MOJCA SMOLEJ
 

Tel:

+ 386 (0)4 5780 226
E-mail: mojca.smolej@tnp.gov.si

 

Notranja oprema je v celoti avtentična. Stanovanjska stavba zajema vežo, 'hišo' z krušno pečjo, hišno kamro, črno kuhinjo, kamro za preužitkarje, klet in podstrešje. Gospodarsko poslopje sestavljajo hlevi, senik s kmečkim orodjem in prostor za prireditve ali občasne razstave. V kompleksu so ohranjeni še svinjak, drvarnica in vodnjak, ki skupaj s hišo in gospodarskim poslopjem predstavljajo zaključeno celoto.


V sklopu domačije delujejo tudi informacijska točka, razstavni in prireditveni prostor. Pocarjeva domačija je kulturni spomenik državnega pomena.

Učenci na vodenem ogledu spoznajo življenje ljudi v alpski dolini nekoč. 

Seznanijo se s kulturno dediščino in pomenom njenega ohranjanja, saj nam pove, kako so si ljudje znali pomagati preživeti težke razmere brez pomoči sodobne tehnike in energije.

Delavnice:

Otroci na kmetiji

 • Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni
 • maj, junij, september
 • 3 šolske ure
 • 2. do 6. razred

 

KONTAKT:

MOJCA PINTAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 206
E-mail: mojca.pintar@tnp.gov.si

 

Aktivnost izvajamo na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni. Pokukali bomo v čas pred sto leti ali več in si zamislili, da živimo takrat.

Ogledali si bomo staro kmečko hišo in spoznali različna orodja iz tistega časa.

Preizkusili se bomo v kmečkih opravilih, ki so jih delali otroci nekoč, in se na koncu naučili še nekaj starih otroških iger.

Cilji

 • Učenci spoznajo zapuščino naših prednikov, naravno in kulturno dediščino Zgornje Radovne in Pocarjeve domačije.
 • Učenci spoznajo staro kmečko hišo in druga poslopja, katere materiale so nekoč uporabljali.
 • Učenci spoznajo prehrano, šege in navade.
 • Učenci poznajo življenje in delo na podeželju nekoč, kakšno je bilo takrat otroštvo, opravila otrok in odraslih na kmetiji, stare otroške igre.
 • Učenci spoznajo grbinaste travnike, njihov nastanek in jih primerjajo z drugimi travniki.

Vsebine se navezujejo na spoznavanje okolja, v 2. in 3. razredu, družbo v 4. in 5. razredu, zgodovino in naravoslovje v 6. razredu. Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivnosti

 • Z ogledom domačije in razlago, prilagojeno starosti otrok, se učenci vživijo v stare čase. Kaj bi delali, kaj bi se igrali, kje bi spali, kako bi hodili v šolo, če bi živeli pred sto leti?
 • Učenci se preizkusijo v starih otroških opravilih: trenje in mletje orehov, prebiranje fižola, šivanje, preja in pletenje, izdelava cvetja iz krep papirja ali izdelava preproste igrače.
 • Igramo se stare otroške igre (npr. koza klamf, hoja s hoduljami, lovljenje lisice in druge). Učenci skicirajo domačijo, spoznajo glavne dele stare kmečke hiše.
 • Ogledajo si tudi notranjost – prostore in številne stare predmete, ob razlagi spoznajo, kako so tu nekoč živeli otroci in odrasli.
 • Skupina se odpravi tudi do bližnjega grbinastega travnika, ker spozna nastanek in nekatere rastline.

Povezave

 • Pocarjeva domačija
 • Dolina Radovne
 • Bi še znali živeti kakor so pred 100 in več leti?
 • Gogalova lipa
 • Grbinasti travnik
 • Grbinast izziv - kviz
 • Zloženka Pocarjeva domačija
 • Kolesarska pot Radovna
Pocarjeva domačija

 

Poleg ogleda domačije učencem pripravimo tudi zanimive delavnice: