Tujerodne invazivne vrste

Tujerodne invazivne vrste

Ob omembi tujerodne vrste marsikdo najprej pomislil na bitja z drugega planeta. V biologiji pa z izrazom tujerodne vrste poimenujemo tiste organizme, ki jih je človek prenesel v novo okolje, v katerem prej niso bili prisotni.
 • po dogovoru
 • maj, junij, september, oktober ( brez terena celo leto)
 • 2 do 4 šolske ure
 • 6. do 9. razred
 • 2.5 € na učenca

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Invazivna tujerodna vrsta je po definiciji Konvencije o biološki raznovrstnosti tujerodna vrsta, ki se je ustalila in se širi ter s tem ogroža ekosisteme, habitate ali vrste.

Definicija invazivne tujerodne vrste, ki jo uporablja Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) je širša in kot invazivne obravnava tujerodne vrste, ki ogrožajo zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno bi­otsko raznovrstnost.

V Triglavskem narodnem parku je po sedaj znanih podatkih prisotno 24 tujerodnih rastlinskih vrst.

Pojavljajo se tudi tujerodne živalske vrste, vendar je njihova razširjenost slabo poznana, saj gre velikokrat za drobne vrste, ki se jih težko opazi.

Cilji

 • učenci spoznajo, kaj so tujerodne invazivne vrste,
 • učenci spoznajo najbolj pogoste tujerodne invazivne vrste pri nas in njihove značilnosti,
 • učenci spoznajo načine razmnoževanja posameznih vrst,
 • učenci spoznajo kako invazivne vrste znižujejo biotsko raznovrstnost

Vsebine se navezujejo na naravoslovje in biologijo

Potek aktivosti

 • Aktivnost največkrat izvajamo v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini.
 • Po uvodnem predavanju se odpravimo na teren, ker s pomočjo učnih listov dodobra spoznamo problematiko invazivnih vrst.

Učni listi

Povezave

 • Invazivne tujerodne vrste - animirani film
 • Tujerodne vrste