Učne vsebine

Učne vsebine

Zakladnica vsebin

Poleg vseh vsebin, ki so brezplačno dostopne na Triglavski zakladnici  , kjer je možno vsebine izbrati glede na temo (17 različnih), razred, vrsto gradiva in biosferno območje, na katerega se tematika navezuje...

...smo v sklopu projekta Skupaj za Alpe, pripravili tudi vsebine o podnebnih spremembah, ki jih alpski svet občuti močneje od drugih delov Slovenije in Evrope.

Vsebine o podnebnih spremembah so razdeljene po tematskih sklopih, znotraj map pa se nahajajo:

  • namen in povezava z učnimi načrti
  • navodilo za izvedbo dejavnosti
  • teoretična izhodišča
  • gradiva: učni listi, slikovna gradiva, video vsebine,...
  • PPT predstavitve (interaktivna predstavitev teoretične vsebine)

Nekaj vsebin o podnebnih spremembah je omogočil projekt Skupaj za Alpe.

Vsebine dopolnjujemo preko projekta Life Naturaviva.