Življenje v vodi

Življenje v vodi

 • jezero ali potok v TNP
 • april - oktober
 • 3 - 5  šolskih ur
 • 5. do 9. razred
 • 2.5 € na učenca

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Cijli:

 • Učenci spoznajo v kakšnih oblikah se nahaja voda v TNP in pomen območja kot vira pitne vode;
 • osvojijo osnovno znanje nabiranja in določevanja drobnih živali v vodi;
 • iz preprostih tabel z indikatorskimi organizmi znajo ugotoviti, kakšna je kvaliteta vode;
 • spoznajo tipične vodne in obvodne vrste rastlin;
 • učenci ugotovijo, kateri so glavni onesnaževalci voda v TNP. Razvijejo odgovoren odnos do varstva voda.
 • Spoznajo redke in ogrožene vrste in njihove življenjske pogoje.
 • Vsebine se navezujejo na naravoslovje in tehnika, naravoslovje, biologijo.
 • V vodah, tako tekočih kot stoječih, lahko najdemo številna živa bitja. V čistih vodah živijo taka, ki so občutljiva na onesnaženje in pomanjkanje kisika. Z raziskovanjem življenja v vodah narodnega parka učenci lahko spoznavajo živali in rastline, s katerimi se v drugih vodah verjetno ne bi srečali.

Delavnice:

Bohinjsko jezero

 • april, maj, junij, september, oktober
 • 4 - 5 šolskih ur
 • 5. do 9. razred
 • 2.5 € na učenca

 

Aktivnost izvajamo tako na terenu ob Bohinjskem jezeru kot v Centru TNP Bohinj, kjer je na ogled stalna razstava o Bohinjskem jezeru, geološki zgodovini območja, značilnostih površja in o naravi Bohinja s poudarkom na življenju v jezeru.

Učence razdelimo v dve skupini od katerih si ena ogleda razstavo in v naravoslovni sobi razišče vodne organizme s pomočjo stereolup, medtem ko se druga skupina odpravi do obale jezera.

Cilji

 • učenci spoznajo jezero kot življenjski prostor,
 • učenci spoznajo delovanje ledenikov in nastanek ledeniškega jezera,
 • učenci spoznajo življenjske pogoje v jezerih in glavne dejavnike, ki pogojujejo razlike med posameznimi bivalnimi okolji v jezeru,
 • učenci določajo živalske skupine s pomočjo preprostih ključev,
 • učenci spoznajo tipične vodne in obvodne vrste rastlin,
 • učenci ugotavljajo, kateri so glavni onesnaževalci ledeniških jezer v Triglavskem narodnem parku; razvijejo odgovoren odnos do varstva voda,
 • učenci spoznajo redke in ogrožene vrste jezer v TNP in njihove življenjske pogoje,
 • učenci spoznajo kroženje vode v naravi, tekoče in stoječe vode in pomen varovanja pitne vode

Vsebine se navezujejo na naravoslovje in tehniko, družbo, geografijo, zgodovino in biologijo. Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivnosti

Učence peljemo do obale Bohinjskega jezera kjer:

 • govorimo o nastanku in reliefu okolice,
 • govorimo o kroženju vode,
 • z učenci naberemo vzorce vodnih živali - pod kamni ob bregu jezera in z mrežo,
 • organizme s pomočjo preprostih ključev določimo in opazujemo njihovo zunanjo zgrado,
 • izmerimo temperaturo in pH vode ter ugotavljamo kakovost vode v jezeru,
 • ugotavljamo katere rastline uspevajo ob vodi ali v njej,
 • spoznavamo značilnosti vodnih rastlin (klasastega rmanca),
 • ugotavljamo, katere dejavnosti se dogajajo ob jezeru in kakšen vpliv imajo nanj.

S skupino, ki ostane v Centru TNP Bohinj:

 • si ogledamo stalno razstavo Jezero,
 • spoznavamo zgodovino in namen Triglavskega narodnega parka,
 • spoznavamo kako je človek povezan z jezerom - nekoč in danes,
 • spoznavamo problematiko gorskih jezer, problematiko vnašanja rib v jezera in vplive planinskih koč,
 • si s pomočjo stereolup ogledamo organizme, jih določimo s pomočjo ključa,
 • si ogledamo zgradbo živali, jih skiciramo in označimo dele telesa,
 • ugotavljamo kvaliteto vode s pomočjo indikatorskih vrst,
 • rešujemo učne liste.

Učni listi

Povezave

 • Bohinjsko jezero
 • Visokogorska jezera
 • Sedmera jezera
 • Center TNP Bohinj

Čiste tekoče vode

 • primeren potok v TNP
 • april - oktober 
 • 3  šolske ure
 • 5. do 9. razred

 

Cilji

 • Učenci spoznajo v kakšnih oblikah se nahaja voda v TNP in pomen območja kot vira pitne vode.
 • Onesnaževanje voda v TNP.
 • Osvojijo osnovno znanje nabiranja in določevanja drobnih živali v potoku.
 • Iz preprostih tabel z indikatorskimi organizmi znajo ugotoviti, kakšna je kvaliteta vode v potoku. 

Vsebine se navezujejo na naravoslovje in tehnika, naravoslovje, biologijo.

Delo na terenu

 • Navodila za lovljenje živali pod kamni v vodi in razdelitev potrebnega materiala. 
 • Določevanje živali s pomočjo ključa.
 • Ugotavljanje čistosti vode s pomočjo tabele z indikatorskimi vrstami (7. - 9. r.).
 • Merjenje hitrosti pretoka vode (7. -9.r.).

V centru TNP Bohinj si lahko nabrane organizme učenci ogledajo pod stereo-lupami. Spoznajo različne organizme, dele telesa, s čim dihajo v vodi. Nekaj organizmov skicirajo, skupaj jih poimenujemo. Rešijo učne liste.

Podobno raziskovanje lahko izvedejo učitelji v bližini šole. Učenci lahko primerjajo rezultate s tistimi iz TNP.

Učni listi

Povezave

 • Jezik narave
 • Velika korita Soče
 • Zelenci
 • Voda okoli nas
 • Povodni kos
 • Legenda o Soči
 • Soška postrv – osebna izkaznica
 • Soška postrv
 • Soča – smaragdna reka
 • Naravna dediščina
 • Voda okoli nas
 • Vodni krog
 • Voda
 • Od izvira do pipe
 • Brez vode ni življenja!
 • Modri planet
 • Tekoče vode v Triglavskem narodnem parku