Šotna barja

Šotna barja

Šotna barja so v Sloveniji precej redek ekosistem, zato je JZ TNP za namene izobraževanja širše javnosti pred leti uredil krožno učno pot okoli barja Goreljek. Kljub manjši velikosti in precejšnji obremenjenosti z dejavnostmi ljudi v neposredni okolici zaenkrat še ohranja lastnosti šotnega barja.

Goreljek na Pokljuki

 • Krožna učna pot okoli šotnega barja
 • maj, junij, september, oktober
 • 2 - 3 šolske ure
 • 4. do 9. razred
 • 2.5 € na učenca

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Aktivnost izvajamo na šotnem barju Goreljek na Pokljuki.

Šotna barja so zelo občutljiv ekosistemNa Pokljuki se nahajajo najbolj južna šotna barja v Evropi, ki so sicer na severu celine precej pogosta.

Šotno barje bi lahko uničili ne le z izsuševanjem, ampak tudi z zalitjem z vodovodno vodo. V primerjavi z visokim drevjem okoli barja je svet na barju prav miniaturennizki šotni mahovi, vresnice in še nekaj drugih vrst rastlin, ki preživijo v življenju dokaj nenaklonjenih razmerah.

Če bomo na obisku videli skakljati rjavo žabo ali lesti živorodno kuščarico, bo tudi ta manjša kot pa v sosednjem gozdu.

Cilji

 • učenci spoznajo šotna barja kot tip ekosistema s stoječo vodo, njihov nastanek in pomen,
 • učenci spoznajo življenjske pogoje na šotnem barju in rastlinske ter živalske vrste, ki tu živijo,
 • učenci poskusijo sestaviti nekaj prehranjevalnih verig šotnega barja,
 • učenci ugotavljajo vpliv človeka na barju, dejavnosti v okolici barja,
 • učenci spoznajo najpogostejše vzroke onesnaževanja in izginjanja šotnih barij pri nas in po svetu ter posledice izsuševanja barij in drugih mokrišč

Vsebine se navezujejo na naravoslovje in tehniko, naravoslovje, družbo, biologijo.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivosti

Učence peljemo po krožni učni poti na barju Goreljek, ker so na posameznih točkah razložene vsebine:

 • o nastanku in zgradbi šotnega barja,
 • o šotnih mahovih, rastlinah in glivah,
 • živalih šotnega barja, kačjih pastirjih,
 • o prilagoditvah rastlin na posebne razmere na šotnem barju,
 • o življenju ljudi v okolici barja

Z učenci:

 • opazujemo šotne mahove,
 • ugotavljamo njihove lastnosti s pomočjo preprostih poskusov in meritev,
 •  ugotavljamo kislost vode na barju z merjenjem pH, 
 • spoznavamo druge rastline na barju ter njihove prilagoditve posebnim razmeram na šotnem barju,                 
 • spoznamo vresnice in mesojede rastline, ki živijo na barju, (mesojeda rastlina okroglolistna rosika),  
 • opazujemo živali na barju 

Učencem predstavimo prizadevanja ljudi za ohranjanje narave.

Učni listi

Povezave

 • Šotna barja v Triglavskem narodnem parku
 • Zloženka Pokljuka in šotna barja
 • Predstavitev visokih šotnih barij na Pokljuki
 • Povezava na cilje učnih načrtov za OŠ.