Info središča

Info središča

Triglavskega narodnega parka

Edini narodni park v Sloveniji, se ponosno razteza na 840 kvadratnih kilometrih, v osrčju Julijskih Alp.
 • Informacijsko izobraževalno središče TNP Dom Trenta, Center TNP Bohinj,  Infocenter Triglavska roža na Bledu
 • celo leto (Trenta od 27.12. - 31.10.)
 • 1 do 2 šolski uri
 • 1. do 9. razred

 

Neskončni, skrivnostni gozdovi, globoke doline, visoke planine in voda, ki se bistra pretaka z najvišjega vrha – Triglava, v reke, jezera in potočke

Avtohtone živali, z divjim volkom, medvedom in risom ter pestro, pisano rastje z 19 vrstami endemičnih rastlin

Tu, kjer so doma številni miti in legende ljudje še vedno živijo kot nekoč, v popolnem sožitju z naravo, s posluhom za tradicijo.

Začnite spoznavati Triglavski narodni park tako, da se z nami sprehodite čez razstave in si oglejte atraktivne animacije, ki predstavljajo lepoto narave parka in etnološko zapuščino trdoživega alpskega človeka. Prisluhnite splošni predstavitvi parka in si oglejte film. Po dogovoru pa za vas pripravimo še delavnico.

 

KONTAKT Center TNP Bohinj, Naj park obišče vas

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

KONTAKT Dom Trenta

 

Tel:

05 3889 330
E-mail: dom-tnp.trenta@tnp.gov.si

 

KONTAKT Infocenter Triglavska roža Bled

MOJCA PINTAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 245
E-mail: mojca.pintar@tnp.gov.si

 

Cijli:     

 • učenci spoznavajo naravno in kulturno dediščino Triglavskega narodnega parka,
 • učenci spoznajo namen varovanja narave,
 • učenci spoznavajo značilnosti alpskih pokrajin in oblikovanjem reliefa,
 • učenci spoznajo značilne rastlinske in živalske vrste območja, endemite in zavarovane vrste,
 • učenci spoznajo življenje ljudi v alpskem svetu nekoč in danes.

Vsebine se navezujejo na spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, družbo, naravoslovje, geografijo, zgodovino, biologijo.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Delavnice:

Center TNP Bohinj

 • Stara Fužina
 • celo leto
 • 1 - 2 šolski uri
 • 1. do 9. razred
 • 1,5 € na učenca 

 

Potek aktivnosti

Center spoznavanja in doživljanja Triglavskega narodnega parka v Stari Fužini v Bohinju ponuja stalno razstavo »Jezero«, sobo z razgledom in Hišo Bohinjka s kuhinjo in naravoslovno sobo.

 • Učenci se na razstavi seznanijo z nastankom Alp in Bohinjske doline, naravo Bohinja s poudarkom na Bohinjskem jezeru. Na razstavi je tudi kratek film o podvodnem svetu jezera.

V Centru in njegovi okolici izvajamo več delavnic

Povezave

Več informacij o Centru TNP Bohinj najdete na spletni strani Triglavskega narodnega parka.

Dom Trenta

 • Na Logu v Trenti
 • 27.12. - 31.10.
 • 1 - 2  šolski uri
 • 1. do 9. razred
 • 2,5 € na učenca

 

Potek aktivnosti

Ogled informacijskega središča Triglavskega narodnega parka Dom Trenta obsega: 

 • multivizijsko predstavitev Triglavskega narodnega parka
 • razstavo o živi in neživi naravi, kulturni krajini in vlogi človeka v tem okolju
 • ogled filmske instalacije o lepotah gozdov širše Trente, Pokljuke in Julijskih Alp »Gozd – Časovni triptih«
 • ogled 8-ekranske video instalacije »Skrivnosti Soče – Časovno obzorje« o čudežnem podvodnem svetu reke Soče v štirih letnih časih
 • Trentarski muzej s predstavitvijo etnološke dediščine ter kulturnega in zgodovinskega izročila Trente
 • ogled priložnostnih razstav

Za učence poleg vodenega ogleda informacijskega središča in Trentarskega muzeja izvajamo tudi vodenja po

Infocenter Triglavska roža Bled

 • Infocenter Triglavska roža na Bledu
 • celo leto
 • 1 do 2 šolski uri
 • 1. do 9. razred
 • 1.5 € na učenca za voden ogled razstave in ogled predstavitvenega filma
 • 2 € na učenca za voden ogled razstave in predstavitev parka z besedo in sliko

Cilji

 • učenci spoznavajo naravno in kulturno dediščino Triglavskega narodnega parka,
 • učenci spoznajo namen varovanja narave,
 • učenci spoznavajo značilnosti alpskih pokrajin in oblikovanjem reliefa,
 • učenci spoznajo značilne rastlinske in živalske vrste območja, endemite in zavarovane vrste,
 • učenci spoznajo življenje ljudi v alpskem svetu nekoč in danes.

Vsebine se navezujejo na spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, družbo, naravoslovje, geografijo, zgodovino, biologijo.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivnosti

Začnite spoznavati Triglavski narodni park tako, da se z nami sprehodite čez razstave in si oglejte atraktivne animacije, ki predstavljajo lepoto narave parka in etnološko zapuščino trdoživega alpskega človeka. Prisluhnite splošni predstavitvi parka in si oglejte film. Po dogovoru pa za vas pripravimo še delavnico.

Naj park obišče vas

 • Biosferno območje Julijske Alpe
 • celo leto
 • 1 do 3 šolske ure
 • 1. do 9. razred
 • 2.5 € na učenca

Triglavski narodni park, poimenovan po najvišjem slovenskem vrhu Triglavu, je edini narodni park v Sloveniji. Varovanje narave in kulturne dediščine je njegov temeljni cilj. Gorski svet parka je dom divje, pestre in prilagodljive, a hkrati krhke ter občutljive narave. Občutljiva narava edinega narodnega parka v Sloveniji bo ostala nepozabna tudi za prihodnje generacije le, če boste z njo ravnali obzirno in spoštljivo.

SOS - Spoznajmo, Občudujmo, Spoštujmo!

Cilji

 • učenci spoznajo edini narodni park v Sloveniji
 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • učenci razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo
 • učenci spoznavajo medsebojni vpliv reliefa, podnebja, rastlinstva in vodovja ter vpliv na gospodarstvo in življenje ljudi alpskih pokrajin
 • učenci spoznavajo pomen ohranjanja biotske pestrosti
 • učenci razvijajo pozitiven odnos do tradicije in razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege in navade, kulturni spomeniki idr.) 

Vsebine se navezujejo na naravoslovje in tehniko, družbo, naravoslovje, geografijo, biologijo.

Aktivnosti so prilagojene starosti otrok.

Potek aktivnosti

Predstavitev Triglavskega narodnega parka lahko izvedemo za učence, ki so v šoli v naravi na širšem območju narodnega parka ali pa se pripeljemo prav do vaše šole. Predstavitev, skupaj z ogledom razstav v naših informacijskih središčih, lahko šolske skupine vključijo v svoje ekskurzije in dneve dejavnosti. Poleg predstavitve se lahko dogovorimo tudi za kombinacijo s krajšo delavnico ali vodenjem. Aktivnost ponuja spoznavanje in razumevanje Triglavskega narodnega parka.

Učencem predstavimo:

 • delovanje Javnega zavoda Triglavski narodni park, njegove naloge in poslanstvo,
 • biosferno območje Julijske Alpe in zavarovana območja Slovenije,
 • pestrost živalskega sveta in čudoviti svet rastlin.

 

Povezave

 • Splošna predstavitev Triglavskega narodnega parka
 • Zavarovana območja Slovenije
 • Biosferno območje Julijske Alpe
 • Triglavski narodni park