Tretja triada

Tretja triada

travnik

 • travniki v TNP: Stara Fužina - planina Vogar ali Voje, Pokljuka - Uskovnica, Zgornja Radovna, Vrata, Trenta
 • maj- september
 • šolski dan
 • 8. in 9. razred

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Cilji:

8.razred:

 • Učenci spoznajo, kaj je življenjska pestrost in jo primerjajo na različnih travnikih.
 • Ugotavljajo, kaj jo zmanjšuje.
 • Ugotavljajo pozitivne in negativne posledice delovanja človeka.
 • Razumejo, da meja med naravnimi in antropogenimi sistemi ni ostra. Spoznajo pomen varstva narave, ogroženih vrst in habitatov.

9. razred:

 • Učenci spoznajo podnebje in rastlinstvo v alpskih pokrajinah, značilnosti pokrajine in pogoje za življenje ljudi v TNP.
 • Spoznajo kaj je narodni park in kaj sonaravno gospodarjenje.
 • Spoznajo planinsko pašništvo nekoč in danes.
 • Seznanijo se z ekološkimi problemi in problemi varstva naravne in kulturne dediščine v TNP.

Navezuje se na predmete biologija, geografija, športna vzgoja.

Potek aktivnosti

Aktivnost poteka kot vodena tura s postanki za izobraževalne dejavnosti.


Razložimo kaj je narodni park, na kratko predstavimo TNP in pravila obnašanja v njem.

 

 • Učenci primerjajo travnike v nižini s tistimi v gorah.
 • Z ogledom različnih tipov travnikov ugotavljajo razlike med njimi: intenzivno izkoriščan - gnojeni in večkrat pokošeni travnik, ekstenzivni travnik, suhi travnik, pašnik.
 • Razložimo jim, da večina travnikov obstaja zaradi delovanja človeka - košnje ali paše živine.
 • Pomen travnikov za preživetje ljudi v TNP nekoč in danes.
 • Sonaravno gospodarjenje.
 • Razložimo pomen tradicionalnega kmetijstva za ohranjanje pokrajine.
 • Spoznajo, da je živinoreja pomembna kmetijska panoga v alpskem svetu.
 • Spoznajo grbinaste travnike in njihov pomen.
 • Življenjska pestrost na različnih travnikih.
 • Med potjo se ustavimo ob dveh različnih travnikih in učenci na vsakem ugotavljajo, koliko različnih vrst rastlin najdejo. Primerjajo rezultate in skupaj se pogovorimo o njihovih ugotovitvah.
 • Ogled planine – posegi človeka, ohranjanje arhitekture, namembnost planine.
 • Spoznajo, da je ob stajah značilno nitrofilno rastlinstvo. 

Povezave

 • Planinsko pašništvo - video
 • Grbinasti travnik
 • Grbinasti izziv! - kviz
 • Planine v Julijskih Alpah
 • Kje živijo pastirji?
 • Križanka: Planine v Triglavskem narodnem parku
 • Drežniška koza
 • Bovška ovca
 • Cika
 • Visokogorski travniki v Triglavskem narodnem parku