Kje živijo pastirji?

Kje živijo pastirji?

Bivališča na planinah imenujemo stanovi

Ljudje so imeli do gora strahospoštovanje in kar tako, samo za zabavo, niso hodili gor. Prvi obiskovalci naših gora so bili pastirji in rudarji. Če so v gorah morali ostati dlje časa, so si naredili bivališča.

Pašne planine so najprej nastale nad gozdno mejo. Tam za postavljanje bivališč ni bilo treba izkrčiti gozda, živina se je pasla na pisanih gorskih travnikih. Za gradbeni material so uporabili tisto, česar je bilo v izobilju: les in kamen. Več lesa so uporabljali na gorenjski strani Julijskih Alp, kamen pa na primorski strani.

Bivališča so bila preprosta in uporabna.

Pri prvih pastirjih moramo občudovati iznajdljivost, občutek za uporabnost in skladnost oblik, ko so gradili svoja zatočišča. Premogli so veliko znanja o gradnji, obdelavi lesa in umestitvi stavb na planini v naravno okolje.

Bivališča na planinah imenujemo stanovi.

 

 

V njih je prostor za spanje z majhno posteljo, kjer je pastirja namesto žimnice pričakalo dišeče seno, odprto ognjišče in majhen prostor za obedovanje. Prostor za shranjevanje mleka je bil v stanu posebej oddeljen. Kuhali so na odprtem ognju, za odvajanje dima so pastirski stanovi imeli odprto ostrešje. V kotličku nad ognjem so si skuhali skromno malico: žgance ali močnik. Če pastir ni skrbel za veliko živine, mu je ognjišče v stanu služilo tudi za izdelovanje sira. V nadstropju so imeli mnogi stanovi tudi prostor za shranjevanje sena.

Večje planine so kmalu imele skupno sirarno, v kateri so pridobivali sir iz mleka vseh živali, ki so se pasle na planini.

Sirarne so bile skupne oz. v lasti vseh, ki so imeli živino na planini. Da je sir res dobro uspel, je bila v sirarni zelo pomembna čistoča, najpomembnejša stvar pa je bil – in še vedno je! – sirarski kotel. Si lahko zamisliš, da so v nekaterih sirarskih kotlih lahko naenkrat segrevali tudi več kot 200 litrov mleka?!

Tudi živina je potrebovala svoje zatočišče pred slabim vremenom. V Alpah lahko tudi sredi poletja pade sneg in ozračje se zelo ohladi!

Najstarejši pastirski stanovi so stali na tako imenovanih ''kobilah''.

Bivališče pastirja je bilo dvignjeno na kole, spodaj pa je bil prostor, kamor se je lahko pred slabim vremenom umaknila živina. Kasneje so na planinah postavljali tudi tamarje – manjše hleve.

ALI VEŠ?

 1. Arhitektura na planinah spada med najbolj starodavne načine gradnje, kar jih poznamo v Alpah.

 2. Veliko o življenju pastirjev v planinah Julijskih Alp, predvsem na bohinjskih planinah lahko izveš v Planšarskem muzeju v Stari Fužini pri Bohinjskem jezeru.

Cilji učnega načrta

Kje živijo pastirji?

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

 

1. razred:

SPO: 

 • učenci spoznajo da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno

2. razred:

SPO:

 • učenci spoznajo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno
 • učenci spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz)

3. razred:

SPO:

 • učenci vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno

4. razred:

DRU:

 • učenci spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem

6. razred

ZG:

 • učenci navedejo vrste gradbenega materiala ter sklepajo o namembnosti bivališč

9. razred:

GEO:

 • učenci ovrednotijo pomen kmetijstva in sklepajo o možnosti kmetijske dejavnosti v različnih predelih Slovenije

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«