Čebelarska kulturna dediščina

Čebelarska kulturna dediščina

Čebelnjaki, kranjiči, poslikane panjske končnice in medeni izdelki so del slovenske kulturne dediščine.

Ob sprehodu po travniku in gozdu slišimo mnogo zvokov ter opazimo množico živali. Med njimi lahko slišimo tudi brenčanje čebel. Pridno nabirajo medičino, oprašujejo rastline in s vračajo v svoje domove – barvite čebelnjake.

V daljni preteklosti so čebele živele samo v divjini in v naravnih bivališčih. Gnezdo so si naredile v drevesnih duplih, v skalnih razpokah, v votlinah … in gradile satovje. Pri iskanju hrane je prazgodovinski človek kmalu odkril proizvod čebel – med.

Na začetku človek čebel ni vzgajal, samo jemal jim je med, kadar je le imel priložnost.

Človek je med sprva uporabljal kot hrano in sladilo. Kmalu je spoznal, da ima med tudi mnoge zdravilne učinke in da lahko čebelji vosek uporablja za izdelavo sveč. Začel je razmišljati, kako čebele približati svojemu domu. Nastali so prvi čebelnjaki in premični panji, ki so značilnost slovenske kulturne krajine. Razvilo se je čebelarjenje – ena najstarejših kmetijskih panog.

V Sloveniji ima čebelarstvo bogato tradicijo in je že v preteklosti veljalo za zelo pomembno kmetijsko panogo. Sočasno se je razvila tudi bogata slovenska čebelarska kulturna dediščina.

Človek je izpopolnjeval bivališča čebel. Začel je izdelovati različne panje iz slame, deščic in šib. V drugi polovici 19. stoletja so pri nas največ čebelarili v kranjskih panjihkranjičih. To so preprosti leseni nizki panji, ki so se ponekod ohranili do današnjih dni.

Čebelarjenje je gojenje čebel v pripravljenih panjih.

Slovenski panj – kranjič – so uporabljali na Gorenjskem, Dolenjskem, Notranjskem, Primorskem, Štajerskem in Koroškem. Na obrobju panonskega sveta, kjer ni veliko lesa, kranjičev ni bilo. Kranjič je predhodnik sodobnih panjev s premičnim satjem.

Posebnost slovenskega čebelarstva so poslikane panjske končnice. Panjske končnice so poslikane deščice, ki zapirajo čebelji panj kranjič. Prve poslikane končnice so se pojavile v drugi polovici 18. stoletja. Končnice so najprej začeli poslikavati na Gorenjskem, nato se je poslikavanje v 19. stoletju hitro razširilo. V začetku 20. stoletja je umetnost poslikavanja končnic začela počasi izumirati.

Poslikavanje panjskih končnic je vpisano tudi v Register nesnovne dediščine pri UNESCU.

Medičarstvo in svečarstvo sta več kot 1300 let stari obrti. Del slovenske kulturne dediščine so lectarski izdelki. To so okrašeni izdelki iz medenega testa. Med njimi so najbolj poznana lectova srca. Medičar pripravi medeno testo, z modeli odtisne in izreže želene oblike ter kekse speče oziroma posuši. Ko je testo pečeno, ga lepo pobarva in okrasi z barvno sladkorno zmesjo. Nato na lect nalepi razne podobe, lističe z ljubezenskimi in drugimi verzi ter ogledalca.

Med različnimi vrstami medenjakov so tudi dražgoški kruhki, ki imajo ročno oblikovano okrasje. Najstarejši obliki sta okrašeno srce in kranjček. Z dražgoškimi kruhki so se fantje in dekleta obdarovali na Svete tri kralje (6. januar). Ta dan je včasih veljal za praznik samskih deklet, trije kralji pa naj bi bili uspešni posredniki pri sklepanju zakonskih zvez.

 

ALI VEŠ?

 1. Panjske končnice so poslikavali tudi številni znani slovenski slikarji.

 2. V Čebelarskem muzeju v Radovljici hranijo skoraj 800 primerkov poslikanih panjskih končnic. Drugo največjo zbirko imajo v Slovenskem etnografskem muzeju.

 3. Tradicionalna slovenska obrt še živi v starem mestnem jedru Radovljice. V kleti gostilne Lectar na Linhartovem trgu vas bo očaral omamni vonj pristnih lectovih src. Tamkajšnja lectarija je hkrati tudi muzej lectarstva.

 4. Tudi danes se številni čebelarji odločijo, da čebelarijo v panjih s poslikanimi sprednjimi stenami, spet drugi pa panje le pobarvajo z eno barvo. Različne barve na sosednjih panjih pomagajo čebelam, da lažje najdejo svoj panj in da po pomoti ne zaidejo v sosednjega.

 5. Da je človek res že zelo zgodaj odkril med, priča okoli 20 tisoč leta stara risba na steni Pajkove jame v vzhodni Španiji. Na njej je upodobljena ženska, ki iz čebeljega gnezda trga satje z medom, okrog nje pa leta veliko čebel.

Slovarček

ČEBELNJAK: prostor, v katerega zlagamo panje. Navadno je iz lesa in stoji na betonskih podstavkih. Tako je dvignjen od tal in zavarovan pred vlago.

SAT: skupek šesterokotnih voščenih celic, v katere čebele odlagajo medičino in cvetni prah ter v katerih vzgajajo svoj zarod.

Cilji učnega načrta

Čebelarska kulturna dediščina

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 


6. razred:

GEO:

 • učenci razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine


7. razred:

GEO:

 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine; razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo


8. razred:

GEO:

 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine; razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo


9. razred:

GEO:

 • učenci ob primerih vrednotijo in razvijajo odnos do naravne in kulturne dediščine svoje domovine

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«