Bodi del gora!

Bodi del gora!

Gore so prekrite z obilico snega.

Toda pozor, v gorah nismo sami – kar je za nas prostor svobode in sprostitve, je za živali dom!

Med brezskrbnim vijuganjem po belih strminah vstopamo v življenjski prostor številnih živali. Ne pozabimo na njih.

Živali pozimi upočasnijo svoj življenjski ritem. Vsakršno gibanje v snegu  zahteva večjo porabo dragocene energije, ki jo v pusti in s hrano borni pokrajini stežka obnovijo. Da ne plašimo živali, se obnašajmo diskretno, tiho, predvsem pa izbirajmo poti, ki se izogibajo neposredni bližini potencialnih bivališč živali - samotnega s snegom nepokritega grmovja, območij z večjo koncentracijo živalskih sledi ....

Če ti angleški jezik ne predstavlja težav, si več lahko prebereš na spletni strani Be Part of the Mountain.

Be Part of the Mountain

Cilji učnega načrta

Bodi del gora!

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

 

1. razred:

SPO: 

 • učenci razvijajo spoštljiv odnos do naravnega, kulturnega in družbenega okolja
ŠPO: 
 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, odgovorno ravnanje s športno opremo, odgovoren odnos do narave in okolja)

2. razred:

SPO:

 • učenci razvijajo spoštljiv odnos do naravnega, kulturnega in družbenega okolja

ŠPO: 

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, odgovorno ravnanje s športno opremo, odgovoren odnos do narave in okolja)

3. razred:

SPO:

 • učenci razvijajo spoštljiv odnos do naravnega, kulturnega in družbenega okolja

ŠPO:

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, odgovorno ravnanje s športno opremo, odgovoren odnos do narave in okolja)

4. razred:

ŠPO:

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje športnega obnašanja, odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje)

5. razred:

ŠPO:

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje športnega obnašanja, odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje)

6. razred:

ŠPO:

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje različnosti, zdrava tekmovalnost, spoštovanje športnega obnašanja na tekmovanjih, odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje)

NAR:

           Razvijanje stališč in odnosov:

 • učenci se zavedajo vrednosti in občutljivosti naravnega in antropogenega okolja, oblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh oblik življenja

7. razred:

ŠPO:

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje različnosti, zdrava tekmovalnost, spoštovanje športnega obnašanja na tekmovanjih, odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje)
NAR:

           Razvijanje stališč in odnosov:

 • učenci se zavedajo vrednosti in občutljivosti naravnega in antropogenega okolja, oblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh oblik življenja

8. razred:

FIZ:

 • učenci si privzgajajo spoštljiv odnos do okolja in narave

ŠPO:

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje različnosti, zdrava tekmovalnost, spoštovanje športnega obnašanja na tekmovanjih, odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje)

BIO:

 • učenci na podlagi temeljnega mrežnega znanja o bioloških konceptih usvojijo spoznanja o organizaciji in strukturi življenjskih procesov v živih sistemih, vključno s procesi v lastnem telesu
 • učenci razvijajo odgovoren odnos in spoštovanje do narave ter lastnega zdravega načina življenja

9. razred:

FIZ:

 • učenci si privzgajajo spoštljiv odnos do okolja in narave

ŠPO:

 • učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje različnosti, zdrava tekmovalnost, spoštovanje športnega obnašanja na tekmovanjih, odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje)

BIO:

 • učenci na podlagi temeljnega mrežnega znanja o bioloških konceptih usvojijo spoznanja o organizaciji in strukturi življenjskih procesov v živih sistemih, vključno s procesi v lastnem telesu
 • učenci razvijajo odgovoren odnos in spoštovanje do narave ter lastnega zdravega načina življenja

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«