Druga triada

Druga triada

travnik

 • travnik v Triglavskem narodnem parku
 • maj- september
 • 4 šolske ure
 • 6. razred

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Cilji:

 • Učenci ponovijo zgradbo rastlin.
 • Znajo razlikovati med gnojenim in negnojenim travnikom, med večkrat in enkrat košenim travnikom.
 • Spoznajo najpogostejše družine travniških rastlin in značilne travniške živali.
 • Učenci spoznajo in uporabljajo osnovna merila za razvrščanje rastlin in razvrstijo rastline na travniku s pomočjo določevalnih ključev.
 • Na primerih travniških rastlin ponovijo načine razmnoževanja rastlin. Spoznajo pomen barv na travniku.
 • Spoznajo pomen košnje in paše za travnike.

Navezuje se na predmet naravoslovje in športna vzgoja.

Potek aktivnosti

Učence odpeljemo na primeren kraj v TNP, kjer bodo med krajšim pohodom lahko opazovali različne travnike.
Razložimo jim značilnosti intenzivno gojenega travnika, ki ga dobro gnojijo in večkrat na leto kosijo. Razložimo jim tudi značilnosti travnika, ki je malo gnojen in pokošen v času, ko rastline že odcvetijo.

 • Ob primernem travniku se ustavimo in otroke razdelimo v manjše skupine.
 • Damo jim navodila, kako bodo iskali rastline in živali na travniku.
 • Otroci se zadržujejo na poti ob travniku in vse naredijo tam – da ne hodijo po travi.
 • Vsak učenec dobi liste s slikami in imeni travniških rastlin ter obkroži tiste, ki jih je našel.
 • S pomočjo učnih listov uvrstijo rastline po družinah. Pri tem jim pomaga vodja delavnice.
 • Živali lovijo in opazujejo s pomočjo lončkov z lupo.
 • S pomočjo preprostih ključev določijo, katere drobne živali so ujeli.
 • Vse živali po koncu dela spustijo nazaj na mesto, kjer so jih ujeli.


Ko so otroci gotovi, se na primernem kraju zberemo skupaj in se pogovorimo, katere rastline in živali so našli. Vprašamo jih tudi, katerih barv je na travniku največ in skupaj poskusimo ugotoviti, zakaj je tako (cvetovi - opraševanje, plodovi – hrana).
Na primerih razložimo (ponovimo oz. utrdimo) način razmnoževanja rastlin. 


Učencem pokažemo območja, kjer se na travniku ponovno zarašča gozd. Razložimo, da večina travnikov obstaja zaradi delovanja človeka - košnje ali paše živine.


Na koncu osvojeno znanje ponovijo s pomočjo igre.

Učni listi

Povezave

 • Pomladne rastline na krožniku
 • Navadni regrat
 • Trobentica ali navadni jeglič
 • Pomladanski žafran
 • Cvetovi na ogled
 • Notranjost cveta - kviz
 • Šopek cvetlic - križanka
 • Čebele samotarke – ali jih poznate? - video
 • Čmrlji – mojstri opraševanja - video
 • Brez čebel ni življenja! - kviz
 • Kaj nekaj tu cveti? - video