Prva triada

Prva triada

travnik

 • primeren travnik - ob Centru TNP Bohinj, v Zgornji Radovni ali drugje 
 • maj- september
 • 1 -2 šolski uri
 • 1. - 3. razred

 

KONTAKT:

MAJA FAJDIGA KOMAR
 

Tel:

+386 (0)4 5780 242
E-mail: maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si

 

Cilji:

 • Učenci prepoznavajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja iz okolja,
 • spoznajo travnik kot življenjsko okolje,
 • spoznavajo razlike med rastlinami in živalmi,
 • spoznavajo raznovrstnost živega in medsebojno odvisnost živih bitij.

Potek aktivnosti

Mavrične barve 

 • Pripravimo večje palete z označenimi različnimi barvami, lahko so npr. lesene ali iz močnejšega kartona. Potrebujemo še lepilo (lepilni trak).
 • Učenci lahko delajo v skupinah ali parih.
 • Najbolje, da delo poteka na poti skozi travnik, da učencem ni treba hoditi po njem. Za uvod jim povemo kratko zgodbo, kako je mavrica posula svoje barve povsod po naravi in jih bodo oni sedaj iskali.
 • Na palete pritrdijo koščke barv, ki jih bodo našli (rastline in drug material iz narave). Po določenem času se zberemo skupaj in pregledamo, kaj so našli.
 • Pogovorimo se, katere barve so lažje našli in katere težje. Kakšnih barv so cvetovi in zakaj – navežemo na opraševalce. Kakšnih barv so plodovi – prenašanje semen (ptiči, sesalci..). Opozorimo na pestrost živega sveta, ki se kaže tudi v raznolikih barvah.

 

Drobne živali na travniku

 • Potrebujemo lončke z lupo in primeren travnik – ravno pokošen, pašnik ali podoben, na katerem ne bo škode, če se hodi po njem.
 • Učencem damo nekaj časa, da lahko samo ujamejo živalco in si jo dobro ogledajo. Kar bodo ujeli, potem še skupaj pogledamo in povemo ime živali – ni treba vrste, dovolj je npr. hrošč, kobilica…
 • Kasneje v šoli lahko rešijo učni list s slikami živalic, obkrožijo tiste, ki so jih opazovali na travniku.Take in podobne delavnice lahko učitelji izvajajo tudi v bližini šole in tako omogočijo učencem doživljanje narave. V Triglavskem narodnem parku običajno opisane delavnice kombiniramo z drugimi, s kratkim pohodom ali z ogledom razstave v naših info središčih.

Povezave

 • Trobentica ali navadni jeglič
 • Pomladanski žafran
 • Čebele prinašalke življenja
 • Pomladanske cvetlice ... jih prepoznaš? - kviz
 • Navadni regrat
 • Navadni regrat – osebna izkaznica
 • Čebele samotarke – ali jih poznate? - video
 • Čmrlji – mojstri opraševanja - video
 • Brez čebel ni življenja! - kviz
 • Izdelaj metuljčka - video
 • Izdelaj gosenico - video
 • Kaj nekaj tu cveti? - video