Avtorske pravice in vsebine

Javni zavod Triglavski narodni park s sedežem na Bledu, ki ga vodi dr. Tit Potočnik.

Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27
4260 BLED
Tel.: +386(0)4 / 578 02 00
Faks: +386(0)4 / 578 02 01
E-pošta: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Transakcijski račun: 01100-6030254226
Matična številka: 5163846
Identifikacijska številka za DDV: SI-79422837

Fotografije na spletni strani so avtorsko delo naslednjih fotografov:
Janez Bizjak, Dan Briški, Jože Mihelič, Tomaž Mihelič, Luka Markež, Tina Markun, Miha Marolt, Tanja Menegalija, Špela Novak, Michel Roggo, Martin Šolar, Neli Štular, Franci Tišler, Martin Vernik, Aleš Zdešar

Fotografije iz arhiva Javnega zavoda Triglavski narodni park in spletne strani www.tnp.si so na voljo izključno za namene in cilje, ki so v dobrobit narodnega parka.

Fotografije so namenjene za nekomercialno rabo, npr. za izobraževanja, ozaveščanje, obveščanje, predstavitev, promocijo narodnega parka. Fotografije niso na voljo za kakršnekoli tržne namene.

Za namene turistične promocije Slovenije in narodnega parka, so fotografije Triglavskega narodnega parka na voljo v fototeki Slovenske turistične organizacije: https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije

V primeru uporabe fotografij za zgoraj navedene namene, je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
- Fotografija mora biti označena z imenom "Triglavski narodni park" (podnapis, pripis, kolofon, ...)
- Ime avtorja fotografije mora biti razvidno (podnapis, pripis, kolofon, ...)

 

Lastnik spletnega mesta

Javni zavod Triglavski narodni park, Bled

 

Spletno mesto je last TNP (Javni zavod Triglavski narodni park). Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so avtorsko zaščitene ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja TNP. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak:
»© 2023 TNP – Triglavski narodni park – Vse pravice pridržane.«