Nazaj na novice

O nabiranju zelišč v Triglavskem narodnem parku

12.07.2023
O nabiranju zelišč v Triglavskem narodnem parku
Naši sodelavci ob terenskih opravilih na travnikih in drugih območjih Triglavskega narodnega parka opažajo precej nabiralcev zelišč. Nekateri med njimi zelišča nabirajo v prvem in drugem varstvenem območju, kjer je to prepovedano, med nabiralci pa se najdejo tudi tisti, ki presegajo dovoljene količine nabiranja zelišč v nekomercialne namene. Zato smo zbrali nekaj informacij, ki bodo v pomoč obiskovalcem.

Nabiranje zelišč je dovoljeno le v tretjem varstvenem območju. Posameznik dnevno za osebne potrebe lahko nabere do največ 1 kg zelišč. V primeru nabiranja v komercialne namene je potrebno predhodno soglasje upravljavca parka.

Nabiranje zelišč in gob sicer določa Zakon o Triglavskem narodnem parku. Ta dovoljuje nabiranje gob in rastlin le v robnem, to je tretjem varstvenem območju parka. Prvo in drugo varstveno območje, ki predstavljata osrednje območje narodnega parka, sta prednostno namenjena uresničevanju varstva in ohranjanja narave, zato je nabiranje gliv in rastlin na teh območjih prepovedano.

Pri gobah pa je potrebno upoštevati še pogoje, ki jih za nabiranje predpisujejo Uredba o varstvu samoniklih gliv ter predpisi na področju gozdarstva in varstva gozdov, predvsem Pravilnik o varstvu gozdov. Tako posameznik lahko dnevno nabere do največ 2 kg gob, ki morajo biti grobo očiščene že neposredno na rastišču. Pri nabiranju ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi lahko poškodovali rastišče ali podgobje.

Več o nabiranju gob in zelišč v Triglavskem narodnem parku lahko preberete na tej povezavi.