Življenjski prostori

Življenjski prostori

V različnih življenjskih prostorih uspevajo različne rastlinske in živalske vrste. Reši križanko!

Živali in rastline so se prilagodile območju, na katerem uspevajo oziroma živijo. Zelo nazorno to prikazuje razlika med rastlinami in živalmi, ki živijo na kopnem oziroma v vodi. S pomočjo križanke spoznaj nekaj življenjskih prostorov, ki jih najdemo v Sloveniji.

S klikom v polja križanke lahko vpisuješ rešitve. Across – VODORAVNODown NAVPIČNO.

 

ALI VEŠ?

 • Visoko v gorah alpski kozorog lahkotno skače s skale na skalo. Skoči lahko kar 2 metra v višino ... z zaletom pa tudi štiri metre.

Cilji učnega načrta

Življenjski prostori

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

 

3.razred

SPO:

 • učenci spoznajo živa bitja ter okolja v katerih žive

4. razred:

DRU: Vsebinski sklop – Ljudje v prostoru:

 • učenci spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije
 • učenci raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne načine (pisni, grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje)
 • učenci spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine)

5. razred:

DRU: Vsebinski sklop – Ljudje v prostoru:

 • učenci spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije
 • učenci raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne načine (pisni, grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje)
 • učenci spoznajo naravne enote Slovenije, opišejo in primerjajo nekatere naravne in družbene značilnosti

9. razred:

GEO:

 • učenci spoznavajo geografske značilnosti Slovenije

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«