Pastirji in rudarji – prvi naseljenci Julijskih Alp

Pastirji in rudarji – prvi naseljenci Julijskih Alp

Arheologija v Triglavskem narodnem parku

Visokogorski svet Julijskih Alp na prvi pogled ni ravno prostor, ki bi vabil ljudi, da se tam stalno naselijo. A možnosti rudarjenja, živinoreje, lova, nabiralništva in oglarjenja so jih vendarle privabile, da so naselili tudi ta košček planeta. Arheologi so našli dokaze, da je človek v Alpah živel že v bronasti dobi.

Do nedavnega je veljalo splošno prepričanje, da je bil visokogorski svet Julijskih Alp do 14. stoletja le redko obiskan in naseljen. A arheološke raziskave so dokazale prve stalnejše (sezonske) poselitve od zgodnje bronaste dobe do antike in zgodnjega srednjega veka.

Arheologi na najdišče največkrat naletijo čisto naključno, saj ostanki dostikrat ležijo pod površjem.

Ostanki ali deli le-teh na površje pokukajo zaradi erozije, ljudje jih najdejo pri obnavljanju ali čisto pri vsakdanjih opravilih, kot je na primer oranje. Najdišča so zato velikokrat ogrožena, saj jih lahko uniči že najmanjši poseg.

Pri svojem delu arheologi uporabljajo različne pristope in tehnologije. Pred samim izkopavanjem preverijo zgodovinske vire o dogajanju na območju, natančno opazujejo oblike in strukture površja, ki bi lahko nakazovale na ostanke človekovega delovanja, opravljajo meritve in kartirajo območje – izrišejo zemljevide z vsemi najmanjšimi podrobnostmi.

Arheološka najdišča v visokogorju so manjša in manj številčna kot v dolini.

Arheologi so ugotovili, da so prvi to območje naselili rudarji in pastirji. Ostanke so našli na Pokljuki, Komni in bohinjsko-tolminskih gorah. Najbolje so raziskane planine Klek, Vogel in Pečana.

Z arheološkimi raziskovanji v visokogorju arheologi želijo ugotoviti, kdaj je človek bival na tem območju in s kakšnimi gospodarskimi dejavnostmi se je ukvarjal. Raziskujejo ostanke njegovih bivališč, ugotavljajo, kako se je prilagajal okolju in kako je nanj vplival, ter kakšne stike je imel z dolino.

Čeprav je bila med vsemi rudninami v Julijskih Alpah najpomembnejša železova ruda, so znanstveniki ugotovili, da so se z rudarjenjem na tem prostoru začeli ukvarjati bistveno prej. Zraven se je razvilo tudi pašništvo, saj je predstavljalo način preživetja rudarjev, ki so v visokogorju iskali rudo.

Tako so nedolgo nazaj na planini Bošinka (Vodene Rupe) nad Dednim Poljem našli bronasti kravji zvonček iz rimske dobe. Najdba rimskega bronastega zvončka kaže na to, da je bilo območje Stare Fužine obljudeno že v rimski dobi.

ALI VEŠ?

  1. Po arheoloških najdiščih Triglavskega narodnega parka je speljana pohodniška pot, ki se imenuje Železna pot.
  2. Živinoreja je bila poleg železarstva, rudarstva in oglarstva pomembna gospodarska dejavnost na območju Bohinja vse do konca 19. stoletja.

Cilji učnega načrta

Pastirji in rudarji - prvi naseljenci Julijskih Alp

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti.

 

6. razred:

ZG: 

  • navezava na obvezno temo: OSTANKI PRETEKLOSTI (SPOZNAVAMO ZGODOVINO)
  • vsebine: Pomen arheologije - kako spoznavamo preteklost?

7. razred:

ZG: 

  • navezava na izbirno temo: PRAZGODOVINA NA SLOVENSKEM
  • vsebnine: Arheološka najdišča na Slovenskem in v Istri

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

  • Biosferno območje Julijske Alpe        
  • Biosferno območje Kras         
  • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
  • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«