Kako rastline in živali spremenijo površino planeta

Kako rastline in živali spremenijo površino planeta

Preoblikovanje ali degradacija tal in sedimentov pod delovanjem živih organizmov.

Cilji učnega načrta

Kako rastline in živali spremenijo površino planeta

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

 

5. razred:

NIT:

  • učenci znajo pojasniti pomen razkrojevalcev pri kroženju snovi v naravi in razložiti, kako razkrojevalci prispevajo k nastajanju rodovitne prsti

6. razred:

NAR:

  • učenci razumejo pomen rastlin za nastajanje prsti in preprečevanje erozije
  • učenci spoznajo procese nastanka prsti (fizikalno, kemično in biološko preperevanje

9. razred:

BIO:

  • učenci razumejo, da so organizmi (vključno s človekom) imeli in še imajo pomembno vlogo pri spreminjanju našega planeta (vpliv na zgradbo ozračja, sodelovanje pri nastajanju nekaterih tipov kamnin ter pri preperevanju kamnin in nastajanju prsti

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

 

Vsebino je omogočil