Blejski Vintgar

Blejski Vintgar

Soteska in učna pot

Ledeni oklep je reko Radovno v ledeni dobi ogradil z ledom in morenskim gradivom. Nastalo je jezero, a reka je iskala svojo pot naprej. Med stenami hribov Homa in Boršta je v skalo vrezala čudovito sotesko imenovano Blejski Vintgar ali samo Vintgar.

 

 

Sotesko Vintgar, ki je dolga 1600 metrov, bogatijo brzice, slapovi, tolmuni. Čez sotesko je po lesenih mostovih in Žumrovih galerijah speljana učna pešpot. Ob izhodu je mogočen trinajstmetrski slapom Šum, ki je eden izmed treh rečnih slapov v Sloveniji.

 

ALI VEŠ?

 1. Sotesko Vintgar sta leta 1891 odkrila gorjanski župan Jakob Žumer in kartograf ter fotograf Benedikt Lergetporer. Leta 1893 so zgradili več kot 500 metrov mostov in galerij ter sotesko uredili za javne oglede.
 2. V Vintgarju sta tudi dve zanimivosti, ki jih ustvaril človek. Prva je jez, od koder je voda speljana do male hidroelektrarne Vintgar pod Šumom. Druga znamenitost je kamnit enoločni most bohinjske železnice, zgrajene leta 1906, ki 33,5 metrov nad potjo prečka 53 metrov široko sotesko.

 

Cilji učnega načrta

Blejski vintgar

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

4. razred:

DRU:

 • učenci spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije
 • učenci raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne načine (pisni, grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje)
 • učenci spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine)

5. razred:

DRU:

 • učenci spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije
 • učenci raziskujejo in spoznavajo geografske pojave in procese na različne načine (pisni, grafični viri, film, neposredno opazovanje, anketiranje, kartiranje)
 • učenci spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine)

6. razred:

GEO:

 • učenci obiščejo vsaj eno naravnogeografsko enoto Slovenije (interdisciplinarna ekskurzija)
 • učenci spoznajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru ekskurzije in terenskega dela
 • učenci spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi

7. razred:

GEO:

 • učenci z vsakoletno interdisciplinarno ekskurzijo v eno izmed slovenskih pokrajin spoznajo raznolikost Slovenije
 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • učenci poznajo pomen slovenske naravne in kulturne dediščine in čutijo pokrajinsko pripadnost

8. razred:

GEO:

 • učenci z vsakoletno interdisciplinarno ekskurzijo v eno izmed slovenskih pokrajin spoznajo raznolikost Slovenije
 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • učenci poznajo pomen slovenske naravne in kulturne dediščine in čutijo pokrajinsko pripadnos

9. razred:

GEO:

 • učenci spoznavajo geografske značilnosti Slovenije
 • učenci z vsakoletno interdisciplinarno ekskurzijo v eno izmed slovenskih pokrajin spoznajo raznolikost Slovenije
 • učenci spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • učenci poznajo pomen slovenske naravne in kulturne dediščine in čutijo pokrajinsko pripadnost

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«