Udar strele

Udar strele

Previdnost ni nikoli odveč!

Strela predstavlja nevarnost med aktivnostmi v naravi, še posebej za gornike in pohodnike.
Da previdnost ne bo odveč, povzemamo nekaj nasvetov: 
 
 • Pred vsako turo poznati in seveda upoštevati aktualno vremensko napoved.
 • Nevihte s strelo se v gorah pojavljajo zlasti v poletnih mesecih, pozno popoldne in zvečer.
 • Strela lahko potuje precej kilometrov pred nevihto in se lahko pojavi tudi na mestih z jasnim nebom.
 • Najboljše zavetje med nevihto s strelo v gorah je v koči ali bivaku, proč od odprtih vrat ali oken.
 • Še posebej je nevarno opazovanje nevihte, sloneč na odprtem oknu ali stoječ pri odprtih vratih.
 • Šotori ne nudijo zaščite pred udarom strele, kovinske palice lahko delujejo celo kot strelovodi.
 
 

Vir: Pixabay

 • Najnevarnejši obdobji sta začetek in konec nevihte. Pomembno je upoštevati pravilo »30-30«, ki opozarja, da obstaja možnost udara strele, kadar je presledek med bliskom, ki ga vidimo, in gromom, ki ga slišimo, manj kot 30 sekund (čas od bliska do groma). S turo pa ne smemo nadaljevati, dokler ne mine 30 minut, odkar smo videli zadnji blisk in slišali zadnji grom.
 • Še posebej je nevarno opazovanje nevihte, sloneč na odprtem oknu ali stoječ pri odprtih vratih.
 • Šotori ne nudijo zaščite pred udarom strele, kovinske palice lahko delujejo celo kot strelovodi.
 • Velike votline in globoke doline nudijo zaščito, majhne votline, previsi in struge potokov pa so celo nevarnejši od odprtih območij.
 • Če nas nevihta zajame v gorah, se izogibajmo grebenom in vrhovom, posamičnim drevesom, daljnovodom in žičnicam.

 • V izogib tveganju zaradi zemeljskih tokov je priporočljiva oddaljenost vsaj en meter od stene.
 • Območje gozda z majhnimi drevesi je varnejše kot na čistini.
 • Na odprtem je najbolje počepniti s koleni in stopali skupaj ter imeti stik s tlemi s čim manjšo površino, da zmanjšamo možnost poškodb zaradi zemeljskih tokov. Sedenje na suhem nahrbtniku ali vrvi lahko tudi zmanjša možnost vpliva zemeljskih tokov. Ne smemo pa ležati na tleh!
 • Kovina ne privlači električnega toka, je pa dober prevodnik. Vsak prevodnik, ki ga nosimo nad višino ramen, pomembno poveča možnost direktnega udara strele. Smuči, smučarske ali kakšne druge kovinske palice, cepini ali antena na nahrbtniku lahko delujejo kot strelovodi.

Vir: Pixabay

 • Tokovi po udaru strele lahko sledijo vrvem, še posebej, če so mokre. Zaradi preprečitve poškodb ne smemo snemati čelad, gorniki naj bodo ves čas varovani oziroma pripeti na varnostno vrv, še posebej med spuščanjem po vrvi.
 • Kdor na koži začuti mravljince ali ima občutek, da mu lasje ali dlake stojijo pokonci, mora takoj počepniti s stopali skupaj. Tudi prasketanje ali vidno žarenje (»Elijev ogenj«) kažeta na možnost skorajšnjega udara strele.
 • Če nevihta zajame skupino ljudi, morajo ostati vsaksebi, da zmanjšajo število potencialnih poškodovancev zaradi zemeljskih tokov in stranskih tokov med posamezniki.
 • Prenosne telefone, radijske postaje in drugo elektronsko opremo moramo hraniti v središču nahrbtnika, da jih čim bolj zaščitimo pred razelektritvijo.
 • Vse kovinske predmete (vponke, dereze, cepine, kline, smučarske palice itn.) moramo odstraniti in shraniti v varni razdalji.

 

 

Ni res, da:

 • se je nevarno dotikati žrtve udara strele,
 • strela nikoli ne udari na isto mesto dvakrat,
 • strela vedno udari v najvišji objekt.

Vir: Pixabay

Cilji učnega načrta

Udar strele

Učne enote, ki so objavljene na portalu Triglavska zakladnica, je mogoče povezati z različnimi učnimi načrti. 

4. razred:

ŠPO:

 • učenci poznajo in upoštevajo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti (v telovadnici, na igrišču, ob vodi in v vodi, v gorah, na smučišču idr.)

5. razred:

ŠPO:

 • učenci poznajo in upoštevajo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti (v telovadnici, na igrišču, ob vodi in v vodi, v gorah, na smučišču idr.)

6. razred:

ŠPO:

 • učenci poznajo in upoštevajo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti (v telovadnici, na igrišču, ob vodi in v vodi, v gorah, na smučišču idr.)

7. razred:

ŠPO

 • varnost v gorah
 • učenci poznajo nevarnosti v gorah in znajo nuditi prvo pomoč pri lažjih poškodbah

8. razred:

ŠPO:

 • varnost v gorah
 • učenci poznajo nevarnosti v gorah in znajo nuditi prvo pomoč pri lažjih poškodbah

9. razred:

ŠPO:

 • učenci poznajo nevarnosti strele
 • varnost v gorah, prva pomoč pri lažjih poškodbah

 

"Analiza, evalvacija in uskladitev vsebin Triglavske zakladnice s programi in učnimi načrti za osnovne šole je bila izvedena z zunanjim sodelavcem, dr. Iztokom Tomažičem, avtorjem številnih gradiv za osnovnošolske naravoslovne predmete in predavateljem didaktike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani."

Vsebino je omogočil

Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Namenjena so ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

 • Biosferno območje Julijske Alpe        
 • Biosferno območje Kras         
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje     
 • Biosferno območje Mura 

V okviru projekta Sodelovanje med Las-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem smo pripravili zanimive vsebine, ki bogatijo našo Triglavsko zakladnico.

»Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Vir

 • Povzeto iz Planinskega vestnika, julij 2016. Celoten članek TUKAJ.