Nazaj na novice

Izredni odvzem konfliktnega volka iz narave v bližini naselja Krnica

17.09.2023
Naravovarstveni nadzornik Triglavskega narodnega parka, ki opravlja tudi lovsko čuvajsko službo v Lovišču s posebnim namenom (LPN) Triglav Bled, je na začetku tega tedna izvršil izredni odvzem volka iz narave v bližini naselja Krnica.

Naravovarstveni nadzornik Triglavskega narodnega parka, ki opravlja tudi lovsko čuvajsko službo (javna služba po Zakonu o divjadi in lovstvu) v Lovišču s posebnim namenom (LPN) Triglav Bled, je v ponedeljek zjutraj opravljal redni obhod terena. Blizu naselja Krnica je opazil, da je na ograjenem pašniku z ovcami nekaj narobe, kmalu zatem pa je znotraj pašnika zaznal volka. Skladno z veljavno odločbo Ministrstva za naravne vire in prostor, izdano 22. 6. 2023, je izvedel izredni odvzem konfliktne živali iz narave.

 

Po podatkih Zavoda za gozdove, OE Bled, je šlo za žival ženskega spola, staro približno eno leto in težko 26 kilogramov. Škodni primer, ob katerem je bila odvzeta iz narave, je terjal tri ovce, še dodatne tri pa so bile močno poškodovane in so bile predane veterinarski oskrbi.

 

Po podatkih Zavoda za gozdove, OE Bled, se je škodni primer in tik zatem še izredni odvzem volka iz narave zgodil na zgledno varovanem pašniku, ograjenem z visokimi električnimi mrežami, na njem je lastnik uporabil vse razpoložljive ukrepe za dobrobit črede ovac.

 

Dogodek se je zgodil zunaj meja Triglavskega narodnega parka, vendar znotraj območja LPN Triglav Bled, s katerim upravlja Javni zavod Triglavski narodni park.

 

Volk je predstavnik treh velikih zveri, živečih pri nas (poleg njega še ris in medved), ki sodijo med zavarovane vrste. Pristojno ministrstvo dovoljenje za poseg v populacijo zavarovane vrste izda, če so izpolnjeni trije pogoji: da ni druge zadovoljive možnosti, da se s tem ne ogrozi ugodnega ohranitvenega stanja populacije, izpolnjen pa mora biti še eden od razlogov za odvzem, na primer preprečitev resne škode, zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi, zagotavljanje varstva živalske vrste.