Nazaj na novice

Zanimivosti, povezane s semeni, ki smo jih v okviru projekta Life for Seeds spoznali v Avstriji

09.06.2023
Zanimivosti, povezane s semeni, ki smo jih v okviru projekta Life for Seeds spoznali v Avstriji

V okviru projekta #Life for Seeds smo skupaj z nekaterim pridelovalci iz Triglavskega narodnega parka in ostalih projektnih območij (Notranjski regijski park, Krajinski park Goričko) obiskali inštitut HBLFA Raumberg-Gumpenstein v Irdningu, enega večjih inštitutov v Avstriji. Ustanovljen je bil tik po drugi svetovni vojni in deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.

 

Od ene zanimivosti k drugi

 

Naš gostitelj, dr. Wilhelm Graiss, nam je v skoraj štiriurnem vodenju po posestvu pokazal marsikaj zanimivega, od poskusnih gred za razmnoževanje cvetočih rastlin na ekstenzivnem travinju, do pikiranja rastlin v rastlinjakih na poplavnih mizah ter mehanizacije za sejanje, pobiranje in čiščenje pridelka. Njihova polja služijo za razmnoževanje določenih vrst rastlin (s pomočjo sadik) za semenske mešanice, hkrati pa testirajo tudi kaljivost le-teh in vzdržujejo gensko banko avtohtonih travniških rastlin. Na poskusnih poljih tudi testirajo različne obdelave zasajenih travniških mešanic, saj je prav košnja oziroma mulčenje pokazatelj, kako travnik ohranjati v optimalni kondiciji.

Videli smo tudi, kako izbrane rastline širijo korenine pod površjem, saj imajo na inštitutu velik podzemni lizimeter, s katerim merijo količino in kakovost vode, ki pronica skozi talni profil proti podtalnici. Prav tako lahko skozi posebna stekla opazujejo razraščanje korenin v različnih tipih tal. Prav poznavanje tipov tal in obnašanja vode in korenin v tleh za izbrano travinje in posamezno lokacijo je ključnega pomena pri upravljanju določenih posevkov. Za več informacij je na voljo tudi videoposnetek, v nemškem jeziku: https://youtu.be/z7XlgYIGg84.

 

Ogled semenarske hiše

 

Naslednji dan smo si ogledali semenarsko hišo, Kärntner Saatbau v Celovcu, ki je v lasti kmetov – pridelovalcev (okoli 120) in Koroške kmetijsko gozdarske zbornice. Podjetje je specializirano za razmnoževanje semen za kmetijsko pridelavo (ozimnih in poletnih žit, soje, graha, oljne ogrščice, krompirja in koruze) in semena avtohtonih travniških rastlin za uporabo v krajini (npr. alpske mešanice semen), za uporabo na brežinah, za ozelenitev po gradbenih posegih ter na vrtovih. Pridelovanje le-teh je pravi izziv, saj je ključna izbira vrst rastlin in pogoji, v katerih te rastline posejejo; na koncu pa še čiščenje, za kar so se specializirali trije pridelovalci. Ti travniške cvetlice požanjejo s kombajnom, kar predstavlja velik delež »odpada«, ki ga je treba ostraniti.

 

Nad strokovno ekskurzijo smo bili navdušeni tako sodelavci v projektu kot tudi kmetje, ki so bili z nami. Veseli smo, da smo imeli priložnost spoznati različne tehnologije pridelave in tudi ozadje, ki je osnova za tako uspešno zgodbo, tako inštituta kot tudi semenarske hiše.

 

Projekt Life for SEEDS sofinancirajo Evropska unija iz programa LIFE, Sigrid Rausing Trust in Ministrstvo za javno upravo. 

 

Avtorica besedila: Jurka Lesjak