Nazaj na novice

Košnja in zagotavljanje zelenega mulča (projekt LIFE FOR SEEDS)

24.07.2023
Košnja in zagotavljanje zelenega mulča (projekt LIFE FOR SEEDS)
Ekipa projekta LIFE FOR SEEDS, ki jo sestavljajo tudi sodelavci Javnega zavoda Triglavski narodni park, večino poletja preživlja na travnikih, saj je obnova travnikov v polnem teku. Tokrat opisujemo pridobivanje zelenega mulča in njegov pomen za obnovo travnikov.

Spodnje fotografije prikazujejo košnjo na Vogarju. Z njo smo poskrbeli za zeleni mulč, ki smo ga uporabili kot zastirko in vir semenskega materiala na praznih površinah na planini Uskovnica.

Zeleni mulč je zelena oziroma sveže pokošena travna biomasa, ki je narezana na manjše kose in prepeljana na recipientski – vrstno revnejši travnik. Za ta poskus, saj se v projektu tega lotevajo prvič, je bilo treba najprej pokositi vse recipientske travnike in odpeljati seno, da so naši sodelavci nanje sploh lahko navozili zeleni mulč. Zeleno biomaso so, kot smo zapisali, pridobili na vrstno bogatejših (donorskih) travnikih, v našem primeru je bil to travnik na Vogarju.

Projekt LIFE FOR SEEDS sofinancirajo Evropska unija iz programa LIFE, Sigrid Rausing Trust in Ministrstvo za javno upravo. Vodilni partner projekta je DOPPS – BirdLife Slovenia, sodelujejo pa še Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), Kmetijski inštitut Slovenije, Notranjski regijski park in Javni zavod Krajinski park Goričko.