Nazaj na novice

Kaj so povedali udeleženci foruma?

02.02.2024
Kaj so povedali udeleženci foruma?
Na 4. forumu zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka, ki je potekal v sredo, 24. januarja 2024, je več kot 70 udeležencev podalo različna mnenja, stališča, vprašanja in pobude.

Javni zavod Triglavski narodni park je v 10 dneh po forumu objavil zapisnik foruma, odgovore na vprašanja in gradiva, ki so bila predstavljena na forumu.

 

 

V moderirani razpravi so udeleženci razpravljali o tem, kaj je bilo v preteklosti upravljanja TNP koristno in kaj bi danes spremenili. Najpogosteje so izpostavili kot koristno:

-     Sodelovanje z občinami, šolami in drugimi deležniki v prostoru

-     Spremljanje obiska

-     Urejanje poti, posodobitev informacijske infrastrukture za obiskovalce

-     Sredstva iz 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku

-     Skupnost Julijske Alpe (Biosferno območje Julijske Alpe)

-     Projekt VrH Julijcev

-     Mirna območja

-     Javni prevozi

 

Na vprašanje "Kaj bi danes spremenili?" so udeleženci največkrat navedli:

-     Upravljanje z velikimi zvermi

-     Obremenjenost območja s prometom in obiskom

-     Upravljanje z naravnimi vrednotami

-     Financiranje kulturne dediščine

-     Problematika odpadnih voda

-     Sodelovanje s sektorji

-     Prioritete za izbor projektov za sredstva iz 10. in 11. člena

 

V drugem delu foruma je moderirana razprava potekala v luči 100-letnice podpisa pogodbe o ustanovitvi Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka. Udeleženci so razpravljali o vprašanju "Po čem si želimo, da bodo TNP prepoznali čez naslednjih 100 let?" V pomoč so jim bila štiri področja: A) ohranjanje narave, B) varstvo kulturne dediščine, C) ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj, D) obiskovanje in doživljanje parka.

 

Med najpogostejšimi odgovori so bili:

A)      Ohranjanje narave

-      Ohranjena raznolika biodiverziteta.

-      Deli narave brez obiskovalcev.

-      Visoka kakovost voda: da bomo še vedno pili vodo iz pipe.

-      Ohranitev avtohtonih vrst.

-      Ohranitev gorenjskega nageljna.

-      Da bi čez 100 let še vedno pasli živino na planinah.

-      Manjša količina odpadkov.

 

B)      Varstvo kulturne dediščine

-      Ohranjena alpska kulturna krajina in arhitektura s slovenskim jezikom.

-      Več finančnih spodbud za ohranjanje kulturne dediščine.

-      Živa kulturna društva, v katerih delujejo lokalni prebivalci.

-      Kulturna dediščina živi z vsemi elementi: običaji, tradicionalna raba prostora (gorsko pašništvo - avtohtone pasme, domače obrti in znanja)

 

C)       Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

-      Prevladujoče slovensko prebivalstvo v vaseh.

-      Prevladujoča vloga domačinov.

-      Spodbude za mlade.

-      Spoštovanje načina življenja domačinov.

-      Domačini so ponosni, da živijo na tem območju.

 

D)      Obiskovanje in doživljanje parka

-      Vstopnina v park (brezplačne vstopnice).

-      Usmerjeno obiskovanje v skladu z nosilnostjo prostora.

-      Obisk z lokalnim javnim prevozom.

 

Več informacij o moderirani razpravi in mnenjih najdete v zapisniku 4. foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka.

 

Zadovoljstvo udeležencev s forumom

 

Ob zaključku foruma je dobra polovica udeležencev (43) izpolnila vprašalnik o zadovoljstvu. Dve tretjini vprašanih je ocenilo trajanje, lokacijo, program in razpravo z ocenami prav dobro ali odlično, tretjina pa z oceno dobro. Skoraj vsi (93 %) so bili mnenja, da so imeli dovolj možnosti za izražanje mnenj.

 

V vprašalniku so udeleženci kot najbolj aktualna področja v TNP izpostavili:

-      Kmetijstvo.

-      Obiskovanje in promet.

-      Upravljanje voda.

-      Varovanje kulturne dediščine.