Nazaj na novice

Uvodni sestanek pred obeleževanjem 100-letnice

14.03.2023
Uvodni sestanek pred obeleževanjem 100-letnice
Prihodnje leto bo za Triglavski narodni park, območje Julijskih Alp in slovensko naravovarstvo jubilejno, saj bomo obeleževali 100-letnico podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka. Včeraj smo na uvodnem delovnem sestanku obeleževanje predstavili pomembnim deležnikom in jih povabili k snovanju skupnih akcij, komunikacije, dogodkov,… v prihodnem letu.

Leto 2024 bo za Triglavski narodni park, območje Julijskih Alp in slovensko naravovarstvo jubilejno. 100-letnica podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka, je pomemben mejnik v zgodovini razvoja naravovarstva in prizadevanj za zavarovanje dela Julijskih Alp v obliki edinega narodnega parka v Sloveniji, ki jo bomo v sodelovanju z različnimi posamezniki in organizacijami predstavili domačemu in mednarodnemu občinstvu.

 

Osvetlitev tedanjega dogajanja in pogled naprej

 

Včeraj smo na uvodnem delovnem sestanku obeleževanje tega pomembnega jubileja predstavili pomembnim deležnikom in jih povabili k snovanju skupnih akcij, komunikacije, dogodkov,… Zbranim smo po uvodnih pozdravih predstavili izhodišča obeleževanja obletnice, dr. Peter Skoberne in Jurij Dobravec sta predstavila pomen obletnice in zasnovo novega naravovarstvnega vodnika po Triglavskem narodnem parku, svoje poglede na obeleževanje obletnice pa so podali tudi predstavniki različnih inštitucij.

 

Med povabljenimi so bili tokrat predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Geografski inštitut Antona Melika pri ZRC SAZU, Skupnost Julijske Alpe z destinacijskimi turističnimi organizacijami, župani in predstavniki občin Biosfernega območja Julijske Alpe (BOJA), ravnatelji in učitelji Skupnosti šol BOJA, predstavniki Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Prirodoslovnega društva Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Slovenskega planinskega muzeja, Posoškega razvojnega centra, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske ter poleg sodelavcev Javnega zavoda Triglavski narodni park še drugi pomembni deležniki.

 

O konkretnih predlogih še pred koncem letošnjega leta

 

Delovni sestanek smo zaključili s povabilom udeležencem in drugim k sodelovanju pri obeleževanju pomembne obletnice. Udeležencem puščamo nekaj časa za razmislek in za oblikovanje predlogov o sodelovanju. Več o vsebini in načinih skupnega obeleževanja jubileja pa bomo predvidoma pred koncem letošnjega koledarskega leta predstavili tudi širši javnosti.